Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele määruse, millega luuakse suures mahus hooldust, järelevalvet ja kõrvalabi vajavatele raske või sügava intellektihäirega täiskasvanutele võimalus saada igapäevaelu toetamise teenust ühes kuus kuni 21 ööpäeva. Uus teenus aitab vähendada lähedaste hoolduskoormust ning annab intellektihäirega täisealisele võimaluse elada oma kodus. com/Sotsiaalministeerium/ Raske ja sügava intellektihäirega täisealistele luuakse päeva- ja nädalahoid
Lugesin ühte lehte, millel oli korralik veebilehtede loomine odavalt sest nende puhul on parem hinnata. Hoolsalt käsitööna kodulehe arendamine ega pole kivisse raiutud lisaks ka veebilehtede loomine http://www.aara.ee/Hasti_hallatava_kodulehe_loomine_Eesti_Etendusasut_42-2 teadmiste poolest veebilehtede valmistus kujunduslikult mõnevõrra lähemalt miks mitte ka klubi kodulehtede arendamine kujunduslikult asjatundjaid kaasates. zero base cad

Raske ja sügava intellektihäirega täisealistele luuakse päeva- ja nädalahoid

November 2017

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele määruse, millega luuakse suures mahus hooldust, järelevalvet ja kõrvalabi vajavatele raske või sügava intellektihäirega täiskasvanutele võimalus saada igapäevaelu toetamise teenust ühes kuus kuni 21 ööpäeva. Uus teenus aitab vähendada lähedaste hoolduskoormust ning annab intellektihäirega täisealisele võimaluse elada oma kodus.

 Raske ja sügava intellektihäirega täisealistele luuakse päeva- ja nädalahoid

„Raske ja sügava intellektihäirega inimeste jaoks on seni olnud peamiselt kaks võimalust – elada ööpäevaringses hoolekandeasutuses või kodus, kus abistamise koormus on täielikult pereliikmete õlgadel,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Nüüd loome juurde paindliku võimaluse, kus inimene saab vajaliku hoolduse kodu lähedal, kuid elab siiski kodus.“

 

Sotsiaalkaitseministri sõnul on tegemist esimese suurema sammuga hoolduskoormuse vähendamisel. „Päeva- ja nädalahoiu loomine ei lahenda mõistagi kõiki hoolduskoormuse muresid, kuid on oluline samm edasi – sadade raske või sügava intellektihäirega täiskasvanute pereliikmed saavad võimaluse ühiskondlikus elus aktiivsemalt osaleda, aga ka lubada endale puhkust, teades samas, et nende pereliige on hoitud,“ sõnas minister Kaia Iva. „Sellega toetab riik kakohalikke omavalitsusi oma inimeste abistamisel, et vähendada perede hoolduskoormust ning pakkuda inimestele nende vajadustele vastavat teenust.

 

Suurema hooldusvajadusega inimeste toetamiseks tagatakse määrusega sellele teenusele riiklik maksimaalne hind: ööpäevasel teenusel 45 ja päevasel 35 eurot. Kuna erinevaid võimalusi ja lahendusi pakkuv teenuse osutamine nõuab teenuseosutajalt paindlikkust ja teatud hulga personali tööl hoidmist, arvestatakse talle ka valmisoleku tasu 65% teenuse maksumusest.

 

„Sellise hinnaga on teenuseosutajatel võimalik tagada inimeste turvalisus, nende oskuste säilitamine ja arendamine ning leida piisaval hulgal sobiva kvalifikatsiooniga personali. Näeme, et valdavalt hakatakse teenust kasutama päevasel ajal, et pereliikmed saaksid tööl käia. Samas peab teenuseosutaja olema valmis ka ööpäevaringseks teenuseks, et võimaldada peredele puhkust ja paindlikke lahendusi oma lähedase hooldamise korraldamisel,“ selgitas hoolekande osakonna nõunik Maarja Krais-Leosk.

 

Raske ja sügava intellektihäirega inimesele tagatakse lisaks tavapärastele igapäevaelu toetavatele tegevustele ka juhendamine ja abistamine riietumisel ja söömisel ning hooldus- ja hügieenitoimingutes. Samuti nõustatakse teenust saavate inimeste lähedasi mõistmaks ja tulemaks toime inimese erivajaduse ja võimalike käitumise eripäradega. Teenuse kasutajal tuleb tasuda omaosalus toitlustuse ja ööbimise korral  ka majutuse eest. Omaosaluse tasumiseks on võimalik vajadusel taotleda abi kohalikult omavalitsuselt.

 

Lisaks tõstab riik eelnõu kohaselt erihoolekandeteenuste maksumust, et teenuseosutajad saaksid tõsta töötajate palkasid ja leida kvalifitseeritud personali. 2016. aasta hoolekandestatistika järgi töötas erihoolekandeteenuse saajatega 1564 inimest, sh 1422 tegevusjuhendajat.

 

Päeva- ja nädalahoiu teenuste sihtgrupp on umbes 700 inimest, kokku on Eestis raske ja sügava intellektipuudega 16-aastaseid ja vanemaid inimesi üle 5000, kellest suur hulk kasutab juba täna erinevaid erihoolekandeteenuseid.

 

Eelnõu esitati kooskõlastamiseks Eesti Puuetega Inimeste Kojale, Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidule, MTÜ-le Eesti Omastehooldus, Eesti Linnade Liidule, Eesti Maaomavalitsuste Liidule, Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukojale, sotsiaalkindlustusametile, rahandusministeeriumile ja justiitsministeeriumile.

 

Määruse kooskõlastamine eelnõude infosüsteemis: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/c7dcba48-55b8-4671-aa25-082409f3fbf6

 

 

Taust

  • Valitsuskabinet kiitis tänavu septembris heaks sotsiaalkaitseminister Kaia Iva esitatud ettepanekud hoolduskoormuse vähendamise toetamiseks aastatel 2018–2021.
  • Esmaste abinõudena on plaanis toetada päeva- ja nädalahoidu raske või sügava intellektihäirega inimestele, dementsuse diagnoosiga eakatele suunatud teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamist, esmatasandi hoolduse koordinatsioonisüsteemi piloteerimist ning sügava puudega inimese töötavale pereliikmele täiendava puhkuse võimaldamist. Hoolduskoormuse vähendamise esmaseid abinõusid toovad aastatel 2018–2021 erihoolekandesse täiendavalt 16,4 miljonit eurot.
  • 2017.aasta lõpus avatavast Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoorust on kohalikel omavalitsustel lisaks võimalik taotleda vahendeid uute teenusekohtade loomiseks, sh ka ruumide jaoks, kus toetada kodus elavaid raske või sügava intellektihäirega inimesi nii päevasel ajal kui ööpäevaringselt.
  • Eesti tööjõu-uuringu andemetel on hoolduskoormus 30 000 naisel ja 17 000 mehel, kellest 6% ei tööta või töötavad osaajaga tugiteenuste puudumise tõttu.
  • Maailmapanga uuringu kohaselt on pikaajalise hoolduse praeguse korralduse minimaalseks korrastamiseks vaja investeerida 0,6-0,8% SKPst ehk täiendav rahaline vajadus on vähemalt 40 miljonit eurot.
  • Varem samal teemal: http://sm.ee/et/uudised/riik-toetab-hoolduskoormuse-vahendamist

 

Erihoolekandeteenuste maksimaalsed maksumused ja nende kasv aastas, 2014–2018

Teenus

2014 (€)

2015 (€)

20142015 (%)

2016 (€)

20152016 (%)

2017 (€)

20162017 (%)

2018 (€)

20172018 (%)

Igapäevaelu toetamine

97,24

101

3,9

114

12,9

116

1,8

122

5,2

Igapäevaelu toetamine autismispektriga inimestele

 

 

 

 

 

930

 

957

2,1

Igapäevaelu toetamine suure hooldusvajadusega inimestele

 

 

 

 

 

 

 

45 öö-

päevas, 35 päevas

 

Töötamise toetamine

79,79

83

4,0

94

13,3

96

2,1

101

5,2

Toetatud elamine

151,4

157

3,7

177

12,7

180

1,7

189

5,0

Kogukonnas elamine

250,52

329

31,3

329

0,0

335

1,8

352

5,1

Ööpäevaringne erihooldusteenus

418,72

435

3,9

450

3,4

459

2,0

482

5,0

Ööpäevaringne erihooldusteenus kuni 12 isikuga üksuses

 

 

 

495

 

504

1,8

529

5,0

Ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooni ja sügava liitpuudega isikutele

618,34

642

3,8

664

3,4

677

2,0

724

6,9

Ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooni ja sügava liitpuudega kuni 12 isikule üksuses

 

 

 

730

 

744

1,9

796

7,0

Ööpäevaringne erihooldusteenus kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikule

847

879

3,8

909

3,4

926

1,9

1118

20,7

 

 

Teate edastas:

 

Karin Volmer

Kommunikatsioonijuht

Sotsiaalministeerium

+372 626 9102 / 5696 4876

www.facebook.com/Sotsiaalministeerium/

Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
 Raske ja sügava intellektihäirega täisealistele luuakse päeva- ja nädalahoid
 Raske ja sügava intellektihäirega täisealistele luuakse päeva- ja nädalahoid
 Raske ja sügava intellektihäirega täisealistele luuakse päeva- ja nädalahoid
 Raske ja sügava intellektihäirega täisealistele luuakse päeva- ja nädalahoid

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Raske ja sügava intellektihäirega

Raske ja sügava intellektihäirega

„Raske ja sügava intellektihäirega inimeste jaoks on seni olnud peamiselt kaks võimalust – elada ööpäevaringses hoolekandeasutuses või kodus, kus abistamise koormus on täielikult pereliikmete õlgadel,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva „Nüüd loome juurde paindliku võimaluse, kus inimene saab vajaliku hoolduse kodu lähedal, kuid elab siiski kodus Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele määruse, millega luuakse suures mahus hooldust, järelevalvet ja kõrvalabi vajavatele raske või sügava intellektihäirega täiskasvanutele võimalus saada igapäevaelu toetamise teenust ühes kuus kuni 21 ööpäeva. Uus teenus aitab vähendada lähedaste hoolduskoormust ning annab intellektihäirega täisealisele võimaluse elada oma kodus.

Raske ja sügava intellektihäirega täisealistele luuakse päeva- ja nädalahoid

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused