Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK) kutsus 9. märtsil ajakirjanikud Sotsiaalministeeriumise koostööseminarile “Vaimne tervis – mis saab meedia parata?”. com Vaimne tervis ja meedia
Kui soovid laabuvat MTÜ kodulehtede arendamine asjatundjatelt sest kvaliteet maksab. Kiirustada ei maksa, sest lihtsa webilehe tegemine kui see on hästi tehtud ning kodulehtede valmistus http://www.aara.ee/Poneva_kodulehekulje_tegemine_eksootilistesse_siht_42-7#vi mis pakub põnevat paari lehega veebilehe koostamine kaasaegselt kui ka, uuendustele avatud veebilehe koostamine kvaliteetselt kui uuele ettevõttele. zero base cad

Vaimne tervis ja meedia

Katrin Jõgisaar, aprill 2015

Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK) kutsus 9. märtsil ajakirjanikud Sotsiaalministeeriumise koostööseminarile “Vaimne tervis – mis saab meedia parata?”.

Vaimne tervis ja meedia
Tarmu Tammerk, Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõunik.

Seminari eesmärk oli koostöös ajakirjanikega arutada, kuidas kajastada vaimse tervise probleeme meedias nõnda, et ajakirjandus saaks kaasa aidata ühiskonnas oluliste kitsaskohtade lahendamisele ilma lugude peategelasi kahjustamata.
Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk tutvustas osalejatele ajakirjandus-eetika põhimõtteid haavatavate gruppide kajastamisel. Laste ja perede kajastamisest meedias rääkis Jelena Põldsam Eesti Pereteraapia Ühingust. Meeleolu- või ärevushäirega inimeste kajastamise kitsaskohtade üle arutles Triin Ülesoo MTÜst Avitus. Vaimupuudega inimeste kajastamist meedias avas osalejatele Agne Raudmees Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidust.
Tiina Tõemets Sotsiaalministeeriumist võttis sõna vaimse tervise teenuste lastele ja noortele kättesaadavuse teemadel.
Koostööseminari korraldanud VATEK loodi Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi eestvedamisel ning Sotsiaalministeeriumi toetusel 2012. aasta lõpus. Koalitsioon ühendab sõltumatult tegutsevaid valitsusväliseid organisatsioone, kes soovivad kaasa rääkida vaimse tervise poliitika kujundamisel.
Seminaril selgus, et vaimse tervise teenustel on mitmed kitsaskohad, mis piiravad täiskasvanutele ja eakatele mõeldud teenuste kättesaadavust.

 • Teenused vaimse tervise probleemide ennetamiseks on vähe kättesaadavad või puuduvad.
 • Probleemseteks teenusteks on sõltuvusravi (alko, narko, mängurlus), perevägivalla osapoolte abi, täiskasvanud autistide hoolekanne, kogukonnas elamise ja toetatud elamise teenus, puudega lapse vanematel tugiteenused jmt.
 • Puudub kvaliteetne psühholoogi teenus, kuna see on kättesaadav vaid kitsastele gruppidele.
 • Eakatega tegelevad spetsialistid peaksid tundma eakate spetsiifikat. Eakad ei küsi abi, kuna on ühiskond kipub neid sildistama. Arsti vastuvõtuaeg jääb eakatele lühikeseks, kuna eakas räägib ja mõtleb pikemalt. Info abivõimalustest on vähene.
 • Hooldekodudes on vähe personali ja puuduvad aktiviseerivad tegevused. Inimesed masenduvad, kaob motivatsioon, hooldekodudes on depressiivne õhkkond.
 • Transpordiprobleem on muutunud suureks takistuseks teenustele pääsemisel. Psüühikahäirega inimese transport kodust haiglasse on sotsiaaltöötaja vastutusel.
 • Perearstidel on ülekoormus; spetsialistide vastuvõtule on pikad järjekorrad. Levinud on vaid tabletipõhine ravi.
 • Vaimse tervise teenuste kättesaadavusega on noortel ja lastel hoopis teised probleemid.
 • Puuduvad vaimse tervise häirete ennetustegevused.
 • Psühholoogilist abi vajavate laste arv kasvab, kuid teenused ei ole kättesaadavad.
 • Tugistruktuurid koolides on juhuslikud või puuduvad. Kooliväline nõustamine lapsevanematele on rahaliselt kättesaamatu.
 • Lapsevanemete toetuseks puuduvad tugigrupid (nt noorte õigusrikkujate vanemad).
 • Lapsevanemad on vähe informeeritud vaimse tervise edendamisest, häiretest ja olemasolevatest teenustest.
 • Lasteaias pööratakse vähe tähelepanu vaimse tervise edendamisele ja probleemidele ennetamisele.
 • Projektipõhise rahastamise tõttu puudub teenuste järjepidevus. Teenused (nt grupinõustamine) on projektides küll tasuta kättesaadavad, kuid juhuslikud ja katkendlikud.

Mida võiks teha ajakirjanik enne vaimse tervise teemalise loo avaldamist?
Ajakirjandus saab aidata kaasa vaimse tervise märgistamise vähenemisele. Erialaste organisatsioonidega ja liitudega tasub arutada teema läbi enne loo avaldamist. VATEK ühendab erinevaid erialaorganisatsioone, kes saavad soovitada meediakajastuste lõppu lisalugemiseks viiteid. Ajakirjanikud on oodatud kirjutama .

Soovime sõpradele, liikmetele ja koostööpartneritele Head vana aasta lõppu!
Vaimne tervis ja meedia
Vaimne tervis ja meedia
Vaimne tervis ja meedia
Vaimne tervis ja meedia

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Vaimne tervis ja meedia

Vaimne tervis ja meedia

Tarmu Tammerk, Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõunik Seminari eesmärk oli koostöös ajakirjanikega arutada, kuidas kajastada vaimse tervise probleeme meedias nõnda, et ajakirjandus saaks kaasa aidata ühiskonnas oluliste kitsaskohtade lahendamisele ilma lugude peategelasi kahjustamata Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK) kutsus 9. märtsil ajakirjanikud Sotsiaalministeeriumise koostööseminarile “Vaimne tervis – mis saab meedia parata?”.

Vaimne tervis ja meedia

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused