Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas määruse, millega kehtestatakse 2019. aastast teatud abivahenditele uued piirhinnad ja täiendatakse nende abivahendite loetelu, mille jaoks ei ole edaspidi vaja kordustõendit esitada. Muu hulgas saavad inimese vajadust mõningate abivahendite järele hakata hindama ka perearstid ja õed. Allikas Sotsiaalministeeriumis Uuest aastast lihtsustub abivahendite korraldus
Kui soovid laabuvat mahukama kodulehe loomine optimeeritult kohe ära teha. Samavõrd hoolikalt kavandatud veebilehe uuendamine kujunduslikult tasub leida usaldusväärne partner ülimalt tervikliku veebilehe koostamine hästi leht www.aara.ee viidatud lehel on kodulehe valmistamine osutab mitmeid eeliseid vaid paari nädalaga arusaadava kodulehtede valmistamine kvaliteetselt ja garantiiga. zero base cad

Uuest aastast lihtsustub abivahendite korraldus

Detsember 2018

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas määruse, millega kehtestatakse 2019. aastast teatud abivahenditele uued piirhinnad ja täiendatakse nende abivahendite loetelu, mille jaoks ei ole edaspidi vaja kordustõendit esitada. Muu hulgas saavad inimese vajadust mõningate abivahendite järele hakata hindama ka perearstid ja õed.

Uuest aastast lihtsustub abivahendite korraldus

„Inimeste jaoks tähendavad need muudatused vähem bürokraatiat ja senisest kiiremat abi – abivahendid peavad olema võimalikult lihtsasti kättesaadavad kõigile abivajajatele,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Õed saavad 1. juulist 2019 õiguse hinnata inimese vajadust teatud abivahendite järele. Sageli puutuvad nemad abivajajaga kõige enam kokku ja seega oskavad hinnata, mida inimene vajab.“   

 

Õed saavad edaspidi hinnata vajadust lamatiste vältimiseks mõeldud abivahendite, tualetitooli, potikõrgenduste, uriini imavate abivahendite, vanni- ja dušitoolide jms järele. Sotsiaalkindlustusamet koostöös Eesti Õdede Liiduga töötavad 2019. aasta alguses selle jaoks välja spetsiaalse abivahendite täiendkoolituse, kus tutvustatakse lähemalt Eestis toimivat abivahendite korraldust, nõudeid ja hüvitamise tingimusi. Koolitustega plaanitakse alustada juba 2019. aasta I poolaastal, et esimesed koolituse läbinud õed saaksid juulist abivahendite vajadust iseseisvalt hindama hakata.

 

Vanaduspensioniealiste inimeste jaoks luuakse erisus, millega edaspidi pole uriini imavate abivahendite korduval taotlemisel uut tõendit enam vaja. 2017. aastal sai uriini imavaid abivahendeid kokku 36 985 inimest, kellest 85% olid vanaduspensioniealised inimesed. „See kergendab oluliselt abivahendite kättesaadavust vanemaealiste jaoks ja vähendab seeläbi ka pere- ja eriarstide töökoormust,“ ütles Iva.

    

Määruse jõustudes saab edaspidi lisaks eriarsti tõendile ka perearsti tõendiga taotleda näiteks lugemis- ja töövalgustit, punktkirjavarustust, daisypleierit, arvuti ekraanisuurendustarkvara jpm. Samuti suurendatakse osade abivahendite limiite ehk koguseid, mida saab osta soodushinnaga. Näiteks mähkmeid saab edaspidi soodushinnaga osta 60 asemel kuni 120 ja imavaid aluslinasid varasema 10 asemel 30.

 

„Praegu kehtivad kogused ei vasta inimeste tegelikele vajadustele, seda on näidanud ka kasvanud erimenetluste arv koguste suurendamiseks. Uute piirkoguste paika panemisel võeti arvesse nii omastehooldajate kui ka tootjate kogemusi ja praktikat," ütles sotsiaalkaitseminister.

 

Muu hulgas jõuti riigieelarve läbirääkimistel kokkuleppele, et 2019. ja 2020. aastal suunab riik abivahendite süsteemi olulises mahus lisaraha, kasutades selleks ravimite kompenseerimisega sarnast eelarve planeerimist. Sellega  tagatakse abivahendite kättesaadavus kõigile abivajajatele. Tulevaks aastaks on abivahenditele planeeritud 14,5 miljonit eurot. „See võimaldab meil paremini toetada erivajadustega laste ja täiskasvanute iseseisvat toimetulekut ning ära hoida võimalike tervisekahjude tekkimist või süvenemist,“ ütles minister Iva. „Riigi toel hakkavad isiklikuks kasutamiseks mõeldud abivahendeid suuremas ulatuses saama ka hoolekandeasutustes elavad inimesed."

 

Lisainfo:

 

Määruse muudatused jõustuvad kolmes etapis:

 

  • 1.01.2019 – Muutuvad teatud abivahendite piirhinnad ja kogused, mida inimene soodustusega saab (näiteks mähkmete kogus tõuseb 60-lt 120-le).
  • 1.07.2019 – Õed saavad anda välja abivahendi vajadust kinnitava tõendi – selleks on neil eelnevalt vaja läbida abivahendite täiendkoolitus.
  • 1.01.2020 – Laiendatakse nende ekspertide ringi, kes samuti võivad abivahendeid müüvas või rentivas ettevõttes abivahendeid väljastada. Sellega jõustub ka nõue, millega ettevõte peab tagama igas müügipunktis abivahendikutsega spetsialist olemasolu.

 

Varasemad muudatused abivahendite süsteemis:

 

  • Mitmete abivahendite gruppidel kaotati ära kordustõendi vajadus (näiteks: kõneprotsessoritel, valgetel keppidel, punktikirjavarustusel, mõõteriistadel jpm).
  • Füsioterapeutidele ja tegevusterapeutidele anti abivahendi vajaduse hindamise õigus.
  • Osade abivahendite puhul tehti võimalikuks nii nende ostmine kui ka üürimine (näiteks vanni- ja dušitoolid).
  • Piirhindu tõsteti neil abivahenditel, millel see oli liiga madal.
  • Täpsustusi on tehtud kompenseerimise tingimustes, nt piirkogustes, näidustuste kirjelduses jne.

 Allikas Sotsiaalministeeriumis

 

Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
Uuest aastast lihtsustub abivahendite korraldus
Uuest aastast lihtsustub abivahendite korraldus
Uuest aastast lihtsustub abivahendite korraldus
Uuest aastast lihtsustub abivahendite korraldus

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Uuest aastast lihtsustub abivahendite

Uuest aastast lihtsustub abivahendite

„Inimeste jaoks tähendavad need muudatused vähem bürokraatiat ja senisest kiiremat abi – abivahendid peavad olema võimalikult lihtsasti kättesaadavad kõigile abivajajatele,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva „Õed saavad 1 Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas määruse, millega kehtestatakse 2019. aastast teatud abivahenditele uued piirhinnad ja täiendatakse nende abivahendite loetelu, mille jaoks ei ole edaspidi vaja kordustõendit esitada. Muu hulgas saavad inimese vajadust mõningate abivahendite järele hakata hindama ka perearstid ja õed.

Uuest aastast lihtsustub abivahendite korraldus

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused