Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Märtsis registreeritud töötute arv tulenevalt töövõimereformist veidi suurenes ning märtsi lõpu seisuga oli töötuna registreeritud 32 431 inimest ehk 5,1% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 7 814. Töövõimetoetuse taotluse osas tehakse otsus peale otsust töövõime hindamise kohta Töötukassa statistika märtsis 2017
Eriti tuleb eelis välja kodulehtede uuendamine jaoks on haruldane leid. Meistritööna ajastatud arusaadava lehe tegemine firmadele sest avaldamiseks sobib hästi vahedalt veebilehe valmistamine hästi www.aara.ee algupärase raamistikuga kodulehtede uuendamine hästi uudse lahendusega ning kui on MTÜ veebilehe tegemine tehniliselt kui uuele ettevõttele. zero base cad

Töötukassa statistika märtsis 2017

Aprill 2017

Märtsis registreeritud töötute arv tulenevalt töövõimereformist veidi suurenes ning märtsi lõpu seisuga oli töötuna registreeritud 32 431 inimest ehk 5,1% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 7 814.

Töötukassa statistika märtsis 2017

Kokkuvõttes suurenes registreeritud töötute arv märtsis võrreldes eelneva kuuga ligi 1%. Kui vaadelda vaid neid töötuid, kelle töövõime ei ole vähenenud, oli töötute arv märtsis võrreldes eelneva kuuga siiski ligikaudu 2% väiksem ning ka võrreldes aastataguse ajaga oli registreeritud töötute arv väiksem. Vähenenud töövõimega registreeritud töötute arv suurenes märtsis aga võrreldes eelneva kuuga ligikaudu 11%.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel: "Alates maikuust pakume ka töötavatele inimestele võimalust õppida juurde uusi oskusi ja tõsta kvalifikatsiooni. Muuhulgas toetame ka tasemeõppes osalemist, et ennetada tööelust eemale jäämist oskuste puudumise või aegumise tõttu."

Uuteks lisanduvateks teenusteks on täiendus- ja ümberõpe koolituskaardiga, kvalifikatsiooni saamise toetamine, tasemeõppes osalemise toetus ja tööandjale koolitustoetus töötajate värbamisel või muutustega kohanemisel.

Kõrgeim oli märtsis registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (11,2%) ja Valgamaal (8,8%) ning madalaim Harjumaal (3,6%). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid märtsi lõpus lihttöölised (23%), oskustöötajad ja käsitöölised (19%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).

Märtsikuu jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks uusi tööpakkumisi eelneva kuuga võrreldes 34% rohkem, kuid aastataguse ajaga võrreldes ligikaudu 7% vähem. Kuu jooksul lisandus 5 635 uut tööpakkumist, millest 65% sisestati töötukassa portaali kaudu. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 10 693. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele (25%), oskustöötajatele ja käsitöölistele (23%) ning lihttöölistele (19%) pakutavad töökohad.

Märtsikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3 419 inimest (sealhulgas 504 vähenenud töövõimega inimest). Tööalasel koolitusel osales märtsis 4 396 ja tööotsingu töötoas 1 326 inimest. Tööpraktikal osales 1 068, tööharjutusel 655 ning tööklubis 697 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1 930 korral. Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti märtsis 1 546 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 44 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 53 uut töökohta. Palgatoetusega oli märtsis töötamas  1 415 inimest. Lisaks osales veel 5 859 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes. Vähenenud töövõimega inimeste teenustest osales tööalasel rehabilitatsioonil 1 165 inimest, kogemusnõustamisel 13 inimest ja kaitstud töö teenust osutati 189 inimesele. Vähenenud töövõimega inimesed osalesid ka teistel tööturuteenustel – kokku osales teistel teenustel veel 2 960 inimest.

Töötukassa maksis märtsis töötuskindlustushüvitist 10 926 inimesele ehk 29% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 428 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,9 miljoni euro. Ligikaudu 151 euro suurust töötutoetust sai märtsis 7 779 inimest ehk 21% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa märtsis 411 inimesele. Keskmine märtsis määratud hüvitis oli 1 688 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 695 tuhande euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa märtsis 60 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli märtsis 3 086 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 192 tuhande euro.

Töövõime hindamise taotlusi esitati märtsis 5 230. Kuu jooksul määrati osaline töövõime 2 910 ja puuduv töövõime 1 073 inimesele, töövõime ei olnud vähenenud 924 inimesel.** Töövõimetoetust maksti märtsis 6 895 inimesele kogusummas ligi 1,5 miljonit eurot.*** Tööandjate esitatud taotluste alusel hüvitati sotsiaalmaks 20 732 vähenenud töövõimega töötaja eest. Tööandjate eest väljamakstud sotsiaalmaksu summa oli märtsis veidi alla 2,9 miljoni euro.

 

* Registreeritud töötuse statistika tugineb administratiivandmetele ehk kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud. Üldise töötuse, hõive ja mitteaktiivsuse kohta Eestis teeb statistikat Statistikaamet, kes viib selleks läbi kvartaalset tööjõu-uuringut.

**Töövõime hindamise taotluse osas tehakse otsus 30 tööpäeva jooksul taotluse saamisest.

Töövõimetoetuse taotluse osas tehakse otsus peale otsust töövõime hindamise kohta.

Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
Töötukassa statistika märtsis 2017
Töötukassa statistika märtsis 2017
Töötukassa statistika märtsis 2017
Töötukassa statistika märtsis 2017

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Töötukassa statistika märtsis 2017

Töötukassa statistika märtsis 2017

Kokkuvõttes suurenes registreeritud töötute arv märtsis võrreldes eelneva kuuga ligi 1% Kui vaadelda vaid neid töötuid, kelle töövõime ei ole vähenenud, oli töötute arv märtsis võrreldes eelneva kuuga siiski ligikaudu 2% väiksem ning ka võrreldes aastataguse ajaga oli registreeritud töötute arv väiksem Märtsis registreeritud töötute arv tulenevalt töövõimereformist veidi suurenes ning märtsi lõpu seisuga oli töötuna registreeritud 32 431 inimest ehk 5,1% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 7 814.

Töötukassa statistika märtsis 2017

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused