Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Tugiteenused peavad olema puudega inimestele lihtsamini kättesaadavad, leiti sel nädalal sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumistel puudega inimeste esindusorganisatsioonidega. Huvigruppidega arutati puudega inimeste valdkonna kaasajastamise lahendusettepanekuid, mis on plaanis lõpuks valitsusele esitada ja mis hõlmavad nii riigi kui ka omavalitsuse ülesannetesse suurema selguse loomist, teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamist ning puudega inimeste toetusi. ee/et/uudised/minister-iva-inimene-peab-vajalikku-abi-saama-oma-kodus-voi-selle-lahedal Töö puudega inimeste poliitika korrastamisega jätkub
Miks mitte ka efektiivne netilehe tegemine odavalt peale hea vaist. Olen alatasa täheldanud arusaadava veebilehtede valmistamine odavalt mille puhul põnevalt lakoonilise veebilehtede valmistus http://www.aara.ee/Objektiivselt_kodulehe_kvaliteet_kolm_toori_71 sisu on paindlikult muudetav lihtsa kodulehtede uuendamine kvaliteetselt on samavõrd toimetatav kindlasti tasub tellida kodulehe arendamine juures tähtis ka tugi. zero base cad

Töö puudega inimeste poliitika korrastamisega jätkub

FOTO: Kalev Lilleorg, detsember 2018

Tugiteenused peavad olema puudega inimestele lihtsamini kättesaadavad, leiti sel nädalal sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumistel puudega inimeste esindusorganisatsioonidega. Huvigruppidega arutati puudega inimeste valdkonna kaasajastamise lahendusettepanekuid, mis on plaanis lõpuks valitsusele esitada ja mis hõlmavad nii riigi kui ka omavalitsuse ülesannetesse suurema selguse loomist, teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamist ning puudega inimeste toetusi.

Töö puudega inimeste poliitika korrastamisega jätkub
Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu tegevjuht Lili Tiri.

"Oleme üksmeelel, et tugiteenused peavad liikuma abivajajale lähemale ja killustatust tervikuna tuleb vähendada. Abivajaja jaoks on tähtis, et ta saaks õigeaegset ja asjakohast abi, vaatamata sellele, kes ja kus seda osutab,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Esmajärjekorras pakuvad erinevaid sotsiaal- ja tugiteenuseid kohalikud omavalitsused, riik omakorda osutab mitmeid teenuseid läbi sotsiaalkindlustusameti ja töötukassa. Lähiaja peamine väljakutse on tagada, et abivajaja ei sõltuks sellest, kui hästi ta suudab erinevate asutuste, teenuste ja toetuste rägastikus orienteeruda. Siinkohal tundub abi koordineerimise ja korraldamise koondamine kohalikule tasandile paljulubav suund.“

 

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuhi Lili Tiri

sõnul vajavad liikumispuudega inimesed igapäevaselt erinevaid teenuseid,

mille taotlemine on praegu aeganõudev ja keeruline. „Loodame väga,

et erivajadusega inimeste poliitika korrastamisega muutub abi saamine lihtsamaks ja selleks pole vaja nii palju tõendamist ja taotlemist kui seni. Lisaks peaksid omavalitsused hakkama hindama iga inimese olukorda individuaalselt, mitte lähtuma ainult sellest, milline puude raskusaste on inimesele määranud,“ rääkis Tiri.

 

Praeguseks on kohtumised toimunud Eesti Puuetega Inimese Koja, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu, Eesti Kurtide Liidu ja Eesti Pimedate Liidu esindajatega. Järgmised kohtumised toimuvad Eesti Vaimupuudega inimeste Liidu esindajatega ning Eesti Pimedate Liidu, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Liikumispuudega inimeste liidu juhatustega, samuti kohalike omavalitsuste esindajatega. Kohtumised on planeeritud jaanuari keskpaigani, et arutada võimalikke lahendusi kõigi osapooltega.

 

Erivajadusega inimeste tugisüsteemi korrastamise eesmärk on paremini siduda sotsiaal-, tervishoiu-, tööturu- ja haridusvaldkonna teenused ja toetused. Nii on võimalik tagada inimesele erivajadusega toimetulemiseks vajalikku ja püsivat tuge läbi terve elu. Praeguseks on valmis alusanalüüs, mille põhjal töötatakse välja puudega inimeste poliitika muudatusettepanekud.  

 

„Samuti tuleb ennetada ja vähendada inimeste hooldusvajadust ning lähedaste hoolduskoormust, mistõttu on oluline pakkuda õigeaegset abi esmatasandil kõigile erivajadustega inimestele,“ ütles asekantsler Kuuse. „Ka valitsuses hiljuti heakskiidu saanud pikaajalise hoolduse lahendusettepanekud on otseses seoses erivajadustega inimeste tugisüsteemi kaasajastamisega, sest sellest abi saavad inimesed on suures osas samad.“

Vaata ka: http://www.sm.ee/et/uudised/minister-iva-inimene-peab-vajalikku-abi-saama-oma-kodus-voi-selle-lahedal

Jõuluaeg, see on vaikuse ja heade tegude aeg. Valmistatakse piparkooke ja varsti tuuakse tuppa ka jõulukuusk.
Töö puudega inimeste poliitika korrastamisega jätkub
Töö puudega inimeste poliitika korrastamisega jätkub
Töö puudega inimeste poliitika korrastamisega jätkub
Töö puudega inimeste poliitika korrastamisega jätkub

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Töö puudega inimeste poliitika

Töö puudega inimeste poliitika

Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu tegevjuht Lili Tiri "Oleme üksmeelel, et tugiteenused peavad liikuma abivajajale lähemale ja killustatust tervikuna tuleb vähendada Tugiteenused peavad olema puudega inimestele lihtsamini kättesaadavad, leiti sel nädalal sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumistel puudega inimeste esindusorganisatsioonidega. Huvigruppidega arutati puudega inimeste valdkonna kaasajastamise lahendusettepanekuid, mis on plaanis lõpuks valitsusele esitada ja mis hõlmavad nii riigi kui ka omavalitsuse ülesannetesse suurema selguse loomist, teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamist ning puudega inimeste toetusi.

Töö puudega inimeste poliitika korrastamisega jätkub

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused