Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet korraldas 11. veebruaril Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59) seminari „Ligipääsetav Tallinn“, kus tutvustati Tallinna ligipääsetavuse tegevuskava ja käsitleti teisigi puuetega inimeste toimetuleku teemasid. Seminar oli väga sisukas ning ettekannete järel toimus usin arutelu. Eelneval kokkuleppel rahade üle kandmine NB! Järjekorrad on pikad! Teluruumide kohandamine Tallinnas
Miks mitte ka kodulehtede koostamine firmadele mis pakub eelist. Miks mitte ka tekstilise veebilehe koostamine kvaliteetselt tasub leida usaldusväärne partner ja galerii kodulehtede koostamine kaasaegselt kodulehe valmistamine seda linki saab mitmeti selge struktuuriga veebilehe arendamine üldine õpetus mitmeid häid artikleid kodulehe valmistamine firmadele sest sarnasel teemal ka kodulehe valmistamine siis saab tehtud õigeks ajaks. zero base cad

Teluruumide kohandamine Tallinnas

Aprill 2015

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet korraldas 11. veebruaril Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59) seminari „Ligipääsetav Tallinn“, kus tutvustati Tallinna ligipääsetavuse tegevuskava ja käsitleti teisigi puuetega inimeste toimetuleku teemasid. Seminar oli väga sisukas ning ettekannete järel toimus usin arutelu.

Teluruumide kohandamine Tallinnas
Jüri Järve ja Marina Runno.
Teluruumide kohandamine Tallinnas
Tervitussõnad ütles Tallinna abilinnapea Merike Martinson.

 

ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni 9. peatüki kohaselt tuleb puuetega inimestele tagada teiste inimestega võrdsetel alusel juurdepääs füüsilisele keskkonnale, sh hooned, teed, transport ja eluase. See tähendab, et eluruumi kohandamine puudutab kõiki elanikke. Tallinna abilinnapea Merike Martinson ütles avakõnes, et Tallinna linnavalitsuse otsuse kohaselt hakatakse koostöös terve rea ametkondade ja puuetega inimeste organisatsioonidega ette valmistama ligipääsetavuse programmi kogu Tallinna kohta.
Liina Kilemit ja Anu Rentel Tallinna Linnakantseleist rääkisid, missuguseid ettevalmistusi on tehtud puuetega tallinlaste toimetuleku ja tööeluga hõivatuse uuringu läbiviimiseks. Nad tutvustasid eelmist, 2010. aasta uuringut, mille eesmärk oli selgitada välja erivajadustega inimeste olulisemad probleemid ja takistused igapäevatoimingute tegemisel, et Tallinna linnal oleks võimalik välja töötada tegevuskava nende probleemide lahendamiseks ja takistuste kõrvaldamiseks.
Kerti Kollom-Seidelberg Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist tegi ülevaate eluruumide kohandamise praktikast Tallinnas, mis algas umbes 13 aastat tagasi. Eakatele oli siis toetuse määraks kuni 20 000 Eesti krooni (1278 eurot) ja puuetega inimestel kuni 25 000 Eesti krooni (u 1597 eurot). 2011. aastal külastasid Tallinna linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekandetöötajad kogemuste saamiseks Helsinki kodukohanduse ja abivahendite keskust Toimiva Koti. 2013. aasta aprillis korraldati ülelinnaline eluruumide kohandamise infopäev, samal kevadel toimusid TSTA-s mitu nõupidamist nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega inimeste kodukohanduse teemadel – eesmärgiga avardada teadmisi, laiendada kodukohanduse mõistet.
Jüri Järve ja Marina Runno Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist tutvustasid Tallinna ligipääsetavuse tegevuskava aastateks 2015-2020, mille eesmärgiks on saavutada aastaks 2020 Tallinnas praegusega võrreldes oluliselt ligipääsetavam keskkond. Praegu on sagedasemad probleemid sissepääsud korrusmajades ja eramajades, vannitubade kasutus, ligipääsude puudumine tualetti ja pesuruumi, ukseavade laiendamine, lävepakkude eemaldamine jne. Sotsiaaltöötajate unistus on, et tulevikus projekteeritakse ja ehitatakse kõik kortermajad kõigile ligipääsetavaks. Mitte spetsiaalselt puuetega inimeste pärast – kõik teostatu ja ehitatu arvestaks juba iseenesest kõigi kodanike heaolu ning võimalusi. Universaalne disain peaks olema igapäevane elu osa. Jüri Järve ja Marina Runno innustasid inimesi rohkem spetsialistide käest abi küsima. See võimaldaks saada vajalikku infot ja ka õigeaegset abi. Olge julgemad küsima, küll siis ka abi saab!

Eluruumide kohandamise kulu hüvitise taotlemise protsess:

1. Nõustamine
2. Kodukülastus
3. Eksperthinnangud – vajaduste hindamine, ehitusekspert
4. Avalduse vastu võtmine
5. Vajalikes töödes kokku leppimine ja tööde järjekorra paika panemine
6. LOV otsus hüvitise määramise kohta – ülekanne teostatakse pärast tööde valmimist.
7. Klient leiab tööde teostaja
8. Kohandustööde teostamine
9. Tööde vastuvõtmine
10. Eelneval kokkuleppel rahade üle kandmine

NB! Järjekorrad on pikad!

Soovime sõpradele, liikmetele ja koostööpartneritele Head vana aasta lõppu!
Teluruumide kohandamine Tallinnas
Teluruumide kohandamine Tallinnas
Teluruumide kohandamine Tallinnas
Teluruumide kohandamine Tallinnas

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Teluruumide kohandamine Tallinnas

Teluruumide kohandamine Tallinnas

Jüri Järve ja Marina Runno Tervitussõnad ütles Tallinna abilinnapea Merike Martinson Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet korraldas 11. veebruaril Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59) seminari „Ligipääsetav Tallinn“, kus tutvustati Tallinna ligipääsetavuse tegevuskava ja käsitleti teisigi puuetega inimeste toimetuleku teemasid. Seminar oli väga sisukas ning ettekannete järel toimus usin arutelu.

Teluruumide kohandamine Tallinnas

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused