Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Lisaks on oma arvamuse andnud Otepää Rehabilitatsioonikeskus, kes tegeleb peamiselt psüühikahäiretega klientidega Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järjekord võib saada täiendavat leevendust
Üks mu sõber soovitas lihtsamat sorti kodulehe tegemine kaasaegselt sest nende puhul on parem hinnata. Mida paremini laabub tervikliku veebilehtede valmistamine seda on ka raske hinnata täielikuks ülevaateks kodulehtede valmistamine asjatundjatelt Kodulehe tegemine mida tasuks kodulehe valmistamine ühekorraga, innovatiivselt viimistletud lehe tegemine toob kindlasti tagasi. zero base cad

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järjekord võib saada täiendavat leevendust

Juuni 2017
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järjekord võib saada täiendavat leevendust

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele ministri määruse eelnõu, millega tehakse ümberkorraldused sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse korralduses, suunates raha sõidu ja majutuse arvelt senisest enam teenuse osutamisse.

 

Muudatused võimaldavad  lühendada ka täiskasvanute sotsiaalse rehabilitatsiooni järjekordi.

 

„Meie eesmärk on tagada rehabilitatsiooniteenus kõigile abivajajatele. Kuna abivajajaid on palju, on lisaks riigieelarvele tulnud leida lisaraha ka süsteemi seest. Sõidu- ja majutuskulude kompensatsiooni vähendamisega saame lühendada rehabilitatsiooniteenuse järjekorda ka täiskasvanutele,“ ütles hoolekande osakonna nõunik Maarja Krais-Leosk. „Süsteem peakski muutuma selles suunas, et teenust saadakse pigem kodukoha lähedal ja vajaduspõhiselt.“

 

Määruse muutmisega on plaanis:

-         Vähendada sõidukulu piirmäär seniselt 0,2 eurolt 0,1 eurole kilomeetri kohta, mis on võrdne töötukassa rahastatava rehabilitatsiooniteenuse piirmääraga.

-         Alla 16-aastase inimese saatja majutuskulude maksimaalne maksumus viia 76%-ni lapse majutuskulude maksimaalsest maksumusest.

 

Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooni valdkonna juhi Kristel Ojala sõnul võimaldab muudatustega kokku hoitav ressurss järjekordi leevendada. „Tulevikus on võimalik juba liikuda edasi teenuste hindade korrigeerimisega, et ühtlustada neid Töötukassa ja Eesti Haigekassa hindadega. Teenuste kulumudelite protsess on hetkel käimas ning seda tehakse koostöös teenust pakkuvate ettevõtetega,“ rääkis Ojala.

 

Kui muudatused jõustuvad 1. augustist 2017, on prognoositav kulude kokkuhoid tänavu 57 979 eurot ja 2018. aastal 139 148 eurot.

 

Lisaks saatis ministeerium täna Riigikogu sotsiaalkomisjonile ettepaneku muudatuseks puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduses. Kuna kõik puuet taotlevad lapsed ei vaja ega soovi taotleda rehabilitatsiooniteenust (näiteks diabeedi, sisehaiguste, astma korral), tuleks edaspidi koostada puuet taotlevale lapsele rehabilitatsiooniplaan vaid juhul, kui see on vajalik puude tuvastamiseks.

 

„Kuigi laste puhul on rehabilitatsiooniteenuse järjekord juba praegu õnnestunud likvideerida, pingutame teenusele täiendava raha saamiseks, et ka aasta lõpus saaksid lapsed abi ilma järjekorras ootamata,“ sõnas Maarja Krais-Leosk.

 

Mullu oli kokku 2008 puuet taotlevat alla 16-aastast last, kellele koostati rehabilitatsiooniplaan. Neist 36% ei kasutanud hiljem rehabilitatsiooniteenuseid. Tulevikus on ka selle arvelt võimalik kokku hoida 159 000 eurot. Muudatuse jõustudes on puude otsus võimalik teha 30 päeva jooksul võrreldes senise keskmiselt 80 päevaga.

 

Taustainfo:

-         2016. aastal muutus töö- ja pensioniealiste rehabilitatsiooniteenus vajaduspõhiseks ja lisandus teenusevajaduse hindamine – kui 29.05.2017 kuupäeva seisuga on Sotsiaalkindlustusametis järjekorras 438 inimest, siis enne muudatusi oli järjekorras ligi 10 000 inimest. Laste puhul Sotsiaalkindlustusametis järjekord puudub.

-         2016. aastal taotles sõidukulude hüvitamist 2877 inimest, neist 80% kütusetšekkide alusel. Tänavu esimeses kvartalis tehti 978 taotlust sõidukulude hüvitamiseks kütusetšekkide alusel, neist 496 juhul oli esitatud topelttšekid.

-         Saatja majutuskulu – 76% õigustatud isiku majutuskulude maksimaalsest maksumusest – vastab suuremate majutust pakkuvate rehabilitatsiooniteenuse osutajate kodulehel olevatele keskmistele turuhindadele kahekohalise toa eest. Sellest lähtuvalt võib eeldada, et muudatusel ei ole negatiivset mõju rehabilitatsiooniteenuse klientidele, kuna nende tegelikud majutuskulud saavad endiselt kaetud. 2016. aastal esitati majutuskulude hüvitamiseks taotlusi ligi iga viienda (1566 lapse) alla 16-aastase rehabilitatsiooniteenust saanud lapse kohta ja 1402 saatja eest, s.o 9 saatja eest majutuskulu taotlenud 10 lapse kohta.

-         Sotsiaalkindlustusamet on muudatusi tutvustanud ja arutanud Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liiduga. Lisaks on oma arvamuse andnud Otepää Rehabilitatsioonikeskus, kes tegeleb peamiselt psüühikahäiretega klientidega.

 

Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järjekord võib saada täiendavat leevendust
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järjekord võib saada täiendavat leevendust
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järjekord võib saada täiendavat leevendust
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järjekord võib saada täiendavat leevendust

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järjekord

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järjekord

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele ministri määruse eelnõu , millega tehakse ümberkorraldused sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse korralduses, suunates raha sõidu ja majutuse arvelt senisest enam teenuse osutamisse Muudatused võimaldavad lühendada ka täiskasvanute sotsiaalse rehabilitatsiooni järjekordi

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järjekord võib saada täiendavat leevendust

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused