Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas täna riigiasutuste ja huvigruppidega töövõimereformi esimesi kogemusi uute teenuste käivitamisel, töövõime hindamisel ning töövõimetoetuse määramisel. Istungil osalesid sotsiaalkaitseminister Kaia Iva , riigikontrolli, töötukassa, sotsiaalkindlustusameti ja puuetega inimeste koja esindajad Sotsiaalkomisjon hindas töövõimereformi esimesi kogemusi
Miks mitte ka soodsa kodulehtede valmistamine kiiresti laabumine õigeks ajaks. Samavõrd hoolikalt kavandatud tugeva kodulehe tegemine võiks hea välja näha järjekorras kodulehe valmistamine kaasaegselt klõpsa siia www.aara.ee vormi ja raamistiku klubi veebilehtede valmistamine kvaliteetselt osutab mitmeid eeliseid aga lisavõimalustega veebilehtede valmistamine kujunduslikult siis saab tehtud õigeks ajaks. zero base cad

Sotsiaalkomisjon hindas töövõimereformi esimesi kogemusi

Märts 2017

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas täna riigiasutuste ja huvigruppidega töövõimereformi esimesi kogemusi uute teenuste käivitamisel, töövõime hindamisel ning töövõimetoetuse määramisel.

Sotsiaalkomisjon hindas töövõimereformi esimesi kogemusi

Sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti hinnangul pidas komisjon üheks suurimaks probleemiks seda, et pooltel juhtudel puuduvad terviseinfosüsteemis vajalikud terviseandmed töövõime hindamiseks. „Kuna probleemi tõid esile nii töötukassa kui sotsiaalkindlustusameti juhid, siis sotsiaalkomisjon palus sotsiaalministeeriumil kutsuda kokku nõupidamise, et parandada terviseandmete kvaliteeti. Samuti soovib sotsiaalkomisjoni kuulda põhjendusi, miks perearstid ja eriarstid terviseandmeid digitaalseid ei täida, kuigi kehtiv seadus neid selleks kohustab,“ ütles Kütt. „Kui töötukassa peab terviseseisundi kohta küsima ise andmeid ravivalt arstilt, siis see pikendab inimese jaoks töövõime hindamist ja töövõimetoetuse maksmine viibib,“ lisas Kütt.

Sotsiaalkomisjoni liikme Jüri Jaansoni sõnul tuleb tööandjaid jätkuvalt innustada puudega inimesi värbama. „Ligi kolmandik tööandjaid on valmis töövõimekaoga inimesi tööle võtma ning 44 protsenti ei näe selleks võimalust. Pikas perspektiivis on riigile kasulikum, kui palgatakse töövõimekaoga inimene, mitte ei värvata teda välismaalt,“ ütles Jaanson.

„Teise olulise asjana tuleb nüüd töövõimereformi raames edasi tegeleda töövõimekao ennetustegevusega ja puudega inimeste hariduse omandamise võimalustega,“ lisas Jaanson.

Riigikontrolli esindaja tõi töövõimereformi auditit tutvustades esile, et omavalitsustel on erinev võimekus pakkuda sotsiaalteenuseid nagu isiklik abistaja, tugiisikuteenuse või sotsiaaltransport. Riigikontroll tegi ettepaneku arvestada omavalitsuste riigipoolsel rahastamisel omavalitsuses elavate töövõimetuspensionäride arvu ning omavalitsuste võimekust teenuseid pakkuda. Riigikontroll soovitas auditis ka välja töötada töövõime toetamise süsteemi rahastamise pärast 2021. aastat, kui lõppeb Euroopa Liidu toetus.

Sotsiaalkindlustusameti esindaja pidas tähtsaks infosüsteemide arendustöid, et ühe ukse poliitika saaks toimida probleemideta.

Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja rõhutas puudega noorte ümber- ja täiendusõppe vajadust, et nad saaksid üldhariduskoolist minna edasi kutsekooli ning siseneda tööturule.

Istungil osalesid sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, riigikontrolli, töötukassa, sotsiaalkindlustusameti ja puuetega inimeste koja esindajad.

Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
Sotsiaalkomisjon hindas töövõimereformi esimesi kogemusi
Sotsiaalkomisjon hindas töövõimereformi esimesi kogemusi
Sotsiaalkomisjon hindas töövõimereformi esimesi kogemusi
Sotsiaalkomisjon hindas töövõimereformi esimesi kogemusi

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Sotsiaalkomisjon hindas töövõimereformi esimesi

Sotsiaalkomisjon hindas töövõimereformi esimesi

Sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti hinnangul pidas komisjon üheks suurimaks probleemiks seda, et pooltel juhtudel puuduvad terviseinfosüsteemis vajalikud terviseandmed töövõime hindamiseks „Kuna probleemi tõid esile nii töötukassa kui sotsiaalkindlustusameti juhid, siis sotsiaalkomisjon palus sotsiaalministeeriumil kutsuda kokku nõupidamise, et parandada terviseandmete kvaliteeti Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas täna riigiasutuste ja huvigruppidega töövõimereformi esimesi kogemusi uute teenuste käivitamisel, töövõime hindamisel ning töövõimetoetuse määramisel.

Sotsiaalkomisjon hindas töövõimereformi esimesi kogemusi

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused