Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis võimaldab edaspidi muutumatu või progresseeruva seisundiga raske või sügava puudega lastele määrata puude ühekordselt kuni täisealiseks saamiseni. Lisaks saavad sotsiaalkindlustusameti ekspertarstid hinnata töövõimet välistavas seisundis tööealiste inimeste puudetaotlusi edaspidi terviseandmete alusel. märtsist 2020 Riik vähendab puude taotlemisel bürokraatiat
Lugesin ühte lehte, millel oli galerii veebilehtede valmistamine tehniliselt ja teiselt poolt samuti. Kui on kindel tähtaeg mtü veebilehe valmistus ja see peab vastu aastaid ning kiire veebilehtede koostamine professionaalselt www.aara.ee algupärase raamistikuga artiklite veebilehtede valmistamine kaasaegselt mõnevõrra lähemalt ning kui on arusaadava veebilehtede programmeerimine kiiresti juures tähtis ka tugi. zero base cad

Riik vähendab puude taotlemisel bürokraatiat

Oktoober 2019

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis võimaldab edaspidi muutumatu või progresseeruva seisundiga raske või sügava puudega lastele määrata puude ühekordselt kuni täisealiseks saamiseni. Lisaks saavad sotsiaalkindlustusameti ekspertarstid hinnata töövõimet välistavas seisundis tööealiste inimeste puudetaotlusi edaspidi terviseandmete alusel.

Riik vähendab puude taotlemisel bürokraatiat

„Muudatuste jõustudes ei pea raske terviseseisundiga tööealised inimesed puude tuvastamiseks kirjeldama oma terviseseisundist tulenevaid piiranguid. Lisaks plaanime vähendada bürokraatiat väga keerulises seisus raske ja sügava puudega laste ja nende vanemate jaoks,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Praegune korraldus on abivajajatele ja nende lähedastele ebamõistlikult koormav.“

 

Muutumatu või progresseeruva seisundiga laste puhul lihtsustub puude taotlemine. „Praeguse seaduse järgi kehtib tuvastatud puude raskusaste kõige rohkem kolm aastat. See pole mõistlik lahendus laste jaoks, kelle seisund on muutumatu või süvenev,“ ütles minister Kiik. „Sellistel juhtudel saaks puude raskusastme määrata ka pikemaks ajaks, maksimaalselt kuni lapse 16-aastaseks saamiseni. Pean oluliseks jätkata ka edaspidi tarbetu bürokraatia vähendamist puude raskusastme taotlemisel ning tervishoiu- ja sotsiaalkaitse valdkonnas tervikuna.“

 

Eestis oli 2019. aasta 31. märtsi seisuga keeruliste diagnoosidega raske ja sügava puudega ning muutumatute seisunditega lapsi ligikaudu 1800. Sotsiaalkindlustusamet menetles 2018. aastal 674 sellise seisundiga lapse puude taotlust.

 

Eesti Töötukassa 2017. ja 2018. aasta andmetel esitatakse töövõimet välistava seisundiga hindamise taotluseid aastas keskmiselt 1400–1500. Umbes 90% juhtudest on inimene koos töövõime hindamisega taotlenud ka puude raskusastme tuvastamist. Sotsiaalkindlustusamet tegi 2018. aastal 1257 ekspertiisi, kus puuduva töövõimega inimesel tuvastati ka puue.

 

Töövõimet välistav seisund on eriti raske ja muutumatu terviseseisund, mis põhjustab täielikku töövõimetust ehk töövõime puudumist. Taolised seisundid on näiteks IV astme vähkkasvaja, väljakujunenud dementsus, raske või sügav vaimne alaareng, samuti olukorrad, kus inimene saab dialüüsravi, on juhitaval hingamisel või püsivalt voodihaige. Töövõimet välistava seisundi korral võib hindamise läbi viia lihtsustatud korras: ekspertarst kontrollib terviseandmete põhjal välistava seisundi esinemist ning koostab eksperdiarvamuse.

  

Muudatused on planeeritud jõustuma 1. märtsist 2020.

 

Soovime sõpradele, liikmetele ja koostööpartneritele Head vana aasta lõppu!
Riik vähendab puude taotlemisel bürokraatiat
Riik vähendab puude taotlemisel bürokraatiat
Riik vähendab puude taotlemisel bürokraatiat
Riik vähendab puude taotlemisel bürokraatiat

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Riik vähendab puude taotlemisel

Riik vähendab puude taotlemisel

„Muudatuste jõustudes ei pea raske terviseseisundiga tööealised inimesed puude tuvastamiseks kirjeldama oma terviseseisundist tulenevaid piiranguid Lisaks plaanime vähendada bürokraatiat väga keerulises seisus raske ja sügava puudega laste ja nende vanemate jaoks,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis võimaldab edaspidi muutumatu või progresseeruva seisundiga raske või sügava puudega lastele määrata puude ühekordselt kuni täisealiseks saamiseni. Lisaks saavad sotsiaalkindlustusameti ekspertarstid hinnata töövõimet välistavas seisundis tööealiste inimeste puudetaotlusi edaspidi terviseandmete alusel.

Riik vähendab puude taotlemisel bürokraatiat

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused