Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Eestimaa Rohelised seisab praeguse Töövõimereformi vastu ning osales ka seadusemuudatuse vastasel meeleavaldusel ROHELISED
Hooga alustades tekstilise veebilehe arendamine kiiresti ja teiselt poolt samuti. Raske on võrrelda hallatava kodulehtede uuendamine puhul kvaliteedieelist sisukuse poolest lakoonilise kodulehe uuendamine asjatundjatelt lihtsa veebilehtede tegemine hästi miks mitte vaadata veebilehtede tegemine üldine õpetus ja sisukuse poolest efektiivne kodulehtede uuendamine siis on tulemus mitmeks aastaks. zero base cad

ROHELISED

Andrei Gudim, oktoober 2017
ROHELISED

Mida kavatseb teha teie valimisliit puuetega inimeste heaks?

Meie programmis on eraldi osa, mis on pühendatud erivajadustega inimestele, mis kannab nime „Võrdväärsed võimalused erivajadustega inimestele“  http://erakond.ee/kov-2017-programm. Tulevikus, volikogus olles, meil on selge siht seista erivajaduste inimeste käekäigu eest, mis selgelt eristab meid teistest erakondadest. Oleme otsustanud, et koostame ka RK 2019 valimisteks eraldi programmi peatüki, mis käsitleb riigi tasandilt võrdväärsete võimaluste tagamisest erivajadustega inimestele. Seda teeme kindlasti koostöös erivajadustega inimesi ühendatavate ühingutega. Meie arvates ei tohi poliitikud kujundada elu sellistes küsimustes puhtalt oma veendumustest lähtuvalt, adekvaatset sisendit saavad anda ikkagi vaid need inimesed, kes nende probleemidega igapäevaselt silmitsi seisavad.

 

Kuidas kavatsete parandada ligipääsetavuse probleeme (lisaks füüsilisele ligipääsetavusele ratastooli või lapsekäruga huvitab meid ligipääsetavus infole jm)? Kas ligipääsetavus on teile oluline teema?

Ligipääsevusest meil on juttu ka teises programmipunktis: "Liikuvus kui teenus" Oleme arvamusel, et uute elu- ja ärihoonete projekteerimisel, tuleb arvestada sellega, et vähemalt 65% hoonest oleks kättesaadav abivahendiga liikuvale inimesele. Ja et selline nõue oleks juba projekteerimistingimustes sees. See nõue ei arvesta mitte ainult erivajadustega inimeste vajadustega, kuid peab silmas ka vananeva ühiskonnaga kaasnevaid eripärasid. Üks meie ettepanekutest, mida me kavatseme volikogule esitada, on KOV poolne toetus renoveerimist vajavatele hoonetele. Toetust saavad mitte ainult taastuvaenergia ja hoonete sisekliimat parandavad investeeringud, aga ka investeeringud nö " üheksa astme" probleemi lahendamiseks . Lihtsaim viis selleks on invalifti ning automaatselt avanevate uste paigaldus trepikotta.

 

Kas ja kuidas kavatsete parandada omastehooldajate olukorda?

Kõigepealt peab tegema kättesaadavaks rehabilitatsioniteenused. Näiteks õppeasutustes. Et vanem või hooldaja ei peaks valima töö, õppe- ja rehabilitatsiooni aja vahel. Turvaline Termak on ka üks teemadest, mida soovime ette võtta. Praegune olukord ühe autojuhiga ja võib olla ühe saatjaga on lubamatu. Ühildame infosüsteemid inimeste aja säästmiseks ja dubleerivate tegevuste vältimiseks, mis säästab vanemate aega ning lõpetab vaimse terrori, mis tekkib iga kord, kui taotleja peab läbima samad protseduurid uuesti ja uuesti.

  

Missugusena näete täiskasvanud vaimupuudega inimeste elu oma valimisliidu juhatatud omavalitsuses (kodud, toetatud elamine jmt)? Kas näete võimalusi abivajajate aitamiseks ja tööhõive suurendamiseks (isikliku abistaja tasu tõstmine vmt)?

Oleme kindlal seisukohal, et KOV võiks olla eeskujulikuks tööandjaks erivajadustega inimestele. Esimesena muudame töötingimusi, sh tagame ligipääsetavuse, võimaldame lühendatud tööpäevi ja paindlikku töögraafikut. Kõigepealt soovime parandada vabatahtlike võimalusi ning koordinatsiooni erivajadustega inimesi ühendatavate organisatsioonidega. Minul isiklikult on jäänud mulje, et ühendusi on piisavalt palju, aga nende omavaheline koostöö ning koostöö vabatahtlikega pole piisav. Otse loomulikult, abistaja tasu tõstmine on kõige väiksem ja lihtsam asi, mida KOV teha saaks, kuid see ei lahenda kõiki probleeme, eriti aga inimeste suhtumist teineteisse. Siinkohal me loodame just tõhusamale koostööle erivajadustega inimesi ühendatavate kogudega ja ootame nende poolset sisendit probleemide lahendamiseks ja mis on kõige olulisem uute probleemide ennetamiseks.

 

Kas teil on ideid töövõimereformi inimsõbralikumaks muutmiseks omavalitsuse tasandil? 

Oleme arvamusel, et kui KOV hakkab lahendama probleeme, mis tulenevad praakseadusandlusest, siis kehvade ja toorete seaduste vastu võtmine jätkub ka tulevikus. Kui riigikogu on vastu võtnud inimvaenuliku seaduse, siis peab ta ise selle ringi tegema ja siin peab oma jõulise sõna ka ühiskond vahele ütlema. Eestimaa Rohelised seisab praeguse Töövõimereformi vastu ning osales ka seadusemuudatuse vastasel meeleavaldusel. 

Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
ROHELISED
ROHELISED
ROHELISED
ROHELISED

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

ROHELISED

ROHELISED

Mida kavatseb teha teie valimisliit puuetega inimeste heaks? Meie programmis on eraldi osa, mis on pühendatud erivajadustega inimestele, mis kannab nime „Võrdväärsed võimalused erivajadustega inimestele“ http://erakond ee/kov-2017-programm

ROHELISED

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused