Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Meie erakonna soov on mitte erivajadustega inimesi muust ühiskonnast ära lõigata, samas pakkuda neile vajadusel lisatuge. Kuulun sotsiaalkomisjoni ja olen ise kuulmisvaegusega ehk usun keskmisest paremini tundvat erivajadustega inimeste probleeme ja annan igapäevaselt kõik, et neid lahendada või vähemalt leevendada. Loomulikult võib antud teemaga tegelemise fookus kohalike omavalitsuste puhul pisut erineda, aga lähtekohad on erakonnas siiski püsivad. ee/kov-valimised-2017/piirkond/tallinn/tulevikutallinn REFORMIERAKOND
Kui valminud tulemus on ülevaatliku veebilehtede loomine professionaalselt mainimas ühte valdkonda. Olen kuulnud lausutavat selge struktuuriga veebilehe valmistamine sama tähtis kui ajakiri juurde mugava kodulehe loomine www.aara.ee mida tasuks veebilehtede valmistamine kaasaegselt saadaval ka üksikult juhul kui veebilehe loomine kujunduslikult on samavõrd kasutajasõbralik. zero base cad

REFORMIERAKOND

Jüri Jaanson Sotsiaalkomisjoni liige, Riigikogu Reformierakonna fraktsioon, oktoober 2017

Meie erakonna soov on mitte erivajadustega inimesi muust ühiskonnast ära lõigata, samas pakkuda neile vajadusel lisatuge. Kuulun sotsiaalkomisjoni ja olen ise kuulmisvaegusega ehk usun keskmisest paremini tundvat erivajadustega inimeste probleeme ja annan igapäevaselt kõik, et neid lahendada või vähemalt leevendada. Loomulikult võib antud teemaga tegelemise fookus kohalike omavalitsuste puhul pisut erineda, aga lähtekohad on erakonnas siiski püsivad.

REFORMIERAKOND

Mida kavatseb teha teie valimisliit puuetega inimeste heaks?

Reformierakond peab väga oluliseks erivajadustega inimestele ühiskonda kaasamise võimaluste loomist. Keegi ei tohi oma erisuste tõttu jääda eemale võimalusest tegelda ettevõtlusega, tööl käimisega Samuti peaks kõigil olenemata oma eripäradest olema võimalus osaleda kogukonna elus ja tarbida vaba aja teenuseid.

 

Kuidas kavatsete parandada ligipääsetavuse probleeme (lisaks füüsilisele ligipääsetavusele ratastooli või lapsekäruga huvitab meid ligipääsetavus infole jm)? Kas ligipääsetavus on teile oluline teema?

Ühiskondliku ruumi kujundamisel tuleb kindlasti arvestada ka erivajadustega inimestega, seahulgas somaatiliste ja meelepuudega inimeste erisustega. Et ei tekiks taaskord olukordi, kus 21. sajandil ehitab riik uue avaliku sektori hoone ning seal pole arvestatud  erivajadustega inimestega.

 

Kas ja kuidas kavatsete parandada omastehooldajate olukorda?

Omastehooldajate võimalusi parandab kindlasti tegevus hoolduskandeasutuste võrgu arendamisel. Samuti on oluline hoolekandeasutuste töötajate töö väärtustamine üldisest tasemest kiirema palga tõstmisega, mis on näiteks plaanis Reformierakonna Pärnu kandidaatidel.

 

Missugusena näete täiskasvanud vaimupuudega inimeste elu oma valimisliidu juhatatud omavalitsuses (kodud, toetatud elamine jmt)? Kas näete võimalusi abivajajate aitamiseks ja tööhõive suurendamiseks (isikliku abistaja tasu tõstmine vmt)?

Kaasaegsete hooldekodude ja toetatud elamise võimaldamine vaimupuudega inimestele on loomulik. Ka puudega inimesed peavad saama tegeleda endale võimetekohase tegevusega, et säiliks elurõõm ja väärikus. Paljud neist soovivad teha midagi ühiskonna heaks, seega peab neile võimaldama töökohti. Üheks võtmesõnaks vaimupuudega täiskasvanute elu parendamisel on vabatahtlike kaasamine ja motiveerimine. Tuleks neid suurepäraseid inimesi ja nende oskuseid ühiskonna hüvanguks ära kasutada.

 

Kas teil on ideid töövõimereformi inimsõbralikumaks muutmiseks omavalitsuse tasandil?

Eelkõige tuleks tegeleda omavalitsuse võimekuse arendamisega, et  need suudaksid praegusest enam kvaliteetseid teenuseid pakkuda ka puudega inimestele. Reformierakonna algatatud  haldusreform viib loodetavasti KOV-ide võimekuse selles plaanis uuele tasemele.

 

Signe Riisalo

Põhja-Tallinn

Esiteks tahaks kohe öelda, et minu suur eesmärk on, et me ei pea tegema mitte midagi puuetega inimeste heaks ehk teisisõnu ma ei taha rõhutada tõsiasja, et inimesele on määratud puude raskusaste ning just selle ja ainult selle pärast tuleb teha midagi erilist. Soovin ühiskonda, kus tagatakse erivajadusest sõltumata igaühe igapäevaeluks ja toimetulekuks nagu ka arenguks ja eneseväljenduseks võrdsed võimalused.

  

Mida kavatseb teha teie valimisliit puuetega inimeste heaks?

   Väljavõtted programmist:

- ERIVAJADUSELE ERILINE HOOL – Toetame ja arendame puuetega inimestele mõeldud teenuseid ja transporti. Loome võimalused sügava puudega laste päevahoiuks ning vanematele hoolduspuhkuse andmiseks.

- TUGEVA KOOLI pealkirja all sisaldub ka erivajadustega õpilastele sobivate õppimistingimuste loomine läbi mh era- ja kogukonnakoolide toetamise.

- SOBIV TEENUS IGALE HOOLDUSVAJADUSELE – Toetame kodukohandusi erivajadustega inimestele ja koduõenduse arengut, et väiksemat tuge vajav tallinlane saaks oma kodus võimalikult hästi hakkama. Selleks viime omastehoolduse teenused uuele tasemele, pakkudes igaühele just tema vajadustele vastavaid teenuseid (elamispinna kohandamine erivajadustele vastavaks, telemeditsiin, häirenupp, intervallhooldus, hoolduspuhkus lähedastele, koduõendus, päevahoid). Maksame haigekassa rahastusele linnaeelarvest lisa, et tagada hooldusravi vajavatele tallinlastele hooldusteenust. Toetame päevahoiukohtade teket.

- LINN INIMESTELE – Pöörame linnaplaneerimisel erilist tähelepanu lastele eakatele ja erivajadustega linlastele.

 

Kuidas kavatsete parandada ligipääsetavuse probleeme (lisaks füüsilisele ligipääsetavusele ratastooli või lapsekäruga huvitab meid ligipääsetavus infole jm)? Kas ligipääsetavus on teile oluline teema?

 Ligipääsetavus on olemuslik küsimus ja kahetsusväärselt nähakse selles enamasti tõesti füüsilise ligipääsu tagamist. Ilmselgelt on siin tegemist valdkonnaga, mis peab käima käsikäes innovatsiooniga ning ära tuleb kasutada Eesti kui IT riigi eeliseid. Ehk siis avalike teenuste puhul on olemuslik nende kättesaadavus vaegnägijatele, -kuuljatele nagu ka madalama IQ-ga elanikkonnale, kelle hulka kuuluvad ka vaimupuudega inimesed. Ligipääsetavus on osa põhiõigustest, kohase teabe saamine avab võimalused ennast realiseerida, tunda osana kogukonnast ja olla andja rollis. Usun, et erivajadustega inimestes on potentsiaali, mida ühiskonnale anda ja ühiskond peab selleks eeldused looma. Põhimõtteliselt on Tuleviku Tallinna programmi selgitamine ja visualiseerimine piktogrammide kujul näide võimalikust ligipääsetavusest. Ehk avalike teenuste disainimisel on oluline panna klient keskmesse ning jälgida, et teave jõuab temani muundumata kujul ning annab võimaluse enda realiseerimiseks valitud valdkonnas.

 

Kas ja kuidas kavatsete parandada omastehooldajate olukorda?

Omastehooldus on oluline teema ja lisaks programmis öeldule soovin väljendada olulist seisukohta: pere tööealised liikmed peavad saama eneseteostuse võimaluse läbi tööelus osaemise ning omastehooldus peab olema korraldatud kvaliteetsete teenuste kaudu. Teenused peavad olema paindlikud ning kohandatavad konkreetsele abivajajale. Omastehoolduse üks probleemidest hooldust vajavate laste puhul on vanema soovimatus teenuseid kasutada, sest neid ei usaldata. Lisaks riigis laiemalt lahenduste otsimisele on omastehoolduses kohalikul omavalitsusel oluline roll ja suur võimalus kogukonna põhiste teenuste arendamiseks. Usun, et siin on ka osa lahendusest.

 

Missugusena näete täiskasvanud vaimupuudega inimeste elu oma valimisliidu juhatatud omavalitsuses (kodud, toetatud elamine jmt)? Kas näete võimalusi abivajajate aitamiseks ja tööhõive suurendamiseks (isikliku abistaja tasu tõstmine vmt)?

 Vaimupuudega inimeste kaasamine kogukonda on oluline ja võimalik, sellest on head näited Skandinaaviamaades, kus just avalike teenuste osutamisel tihti abipersonalina on rakendatud vaimupuudega inimesi. Olgu see siis näiteks linnavalitsuse söögikoht, kus toiduvalmistamine ja muu vaimupuudega inimeste teha. Avaliku sektori eeskujul on ka eraettevõtjad avatumad. Edukogemuse (olen vajalik ja saan hakkama) muudab vaimupuudega inimesed kogukonna loomulikuks ja väärikaks osaks.

 

Kas teil on ideid töövõimereformi inimsõbralikumaks muutmiseks omavalitsuse tasandil?

 Töövõimereformi saab KOV toetada transpordi, tugiisikute, ligipääsetavuse ja toetava hoiaku kandmise ja levitamisega. Aga nagu eelmise küsimuse juures mainisin, vähetähtis ei ole isiklik eeskuju. Võimetekohane töö, sh juhendatud töö avalikus sektoris, mis loob eeskuju ja kujundab hoiakuid, on võimalik korraldada ka Tallinna linnas.

 

Reformierakonna programm on leitav lingilt:

https://www.reform.ee/kov-valimised-2017/piirkond/tallinn/tulevikutallinn

 

Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
REFORMIERAKOND
REFORMIERAKOND
REFORMIERAKOND
REFORMIERAKOND

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

REFORMIERAKOND

REFORMIERAKOND

Mida kavatseb teha teie valimisliit puuetega inimeste heaks? Reformierakond peab väga oluliseks erivajadustega inimestele ühiskonda kaasamise võimaluste loomist Keegi ei tohi oma erisuste tõttu jääda eemale võimalusest tegelda ettevõtlusega, tööl käimisega Samuti peaks kõigil olenemata oma eripäradest olema võimalus osaleda kogukonna elus ja tarbida vaba aja teenuseid Meie erakonna soov on mitte erivajadustega inimesi muust ühiskonnast ära lõigata, samas pakkuda neile vajadusel lisatuge. Kuulun sotsiaalkomisjoni ja olen ise kuulmisvaegusega ehk usun keskmisest paremini tundvat erivajadustega inimeste probleeme ja annan igapäevaselt kõik, et neid lahendada või vähemalt leevendada. Loomulikult võib antud teemaga tegelemise fookus kohalike omavalitsuste puhul pisut erineda, aga lähtekohad on erakonnas siiski püsivad.

REFORMIERAKOND

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused