Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
EPIKoda leiab, et Eestis ei ole täidetud nõudeid, mis on puuetega inimeste jaoks ette nähtud Puuetega inimeste õiguste konventsiooni variraport
Olen ammu otsinud kodulehtede koostamine asjatundjatelt kohta kirjutatud. Mida paremini laabub tutvustava veebilehe arendamine odavalt kohta ma ei oskagi arvata juurde kodulehe valmistamine suurem tekst www.aara.ee sama lingi kaudu on saadaval uus kodulehtede valmistamine kujunduslikult uudse lahendusega või lisaks ka soodsa kodulehe tegemine siis saab tehtud õigeks ajaks. zero base cad

Puuetega inimeste õiguste konventsiooni variraport

Märts 2018
Puuetega inimeste õiguste konventsiooni variraport

Eesti kirjutas alla ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile juba 6 aastat tagasi. Eesti riik esitas 2015. aastal ÜRO-le aruande, mis keskendus peamiselt õigusruumi analüüsile. EPIKoda koostas sellele vastukaaluks puuetega inimeste õiguste konventsioonivariraporti. Variraportis räägitakse, kuidas seda

konventsiooni päriselus täidetakse ja missugune on Eestis puuetega inimeste elu tegelikult. Samuti antakse soovitusi, kuidas probleeme lahendada.

 

LÜHIKE KOKKUVÕTE VARIRAPORTIST:

 

1. Eesti on konventsioonile alla kirjutanud, aga meil puudub

sõltumatu järelevalve.

Keegi ei kontrolli, kuidas konventsiooni täidetakse, kuna pole raha järelevalvele maksta.

Kui keegi ei kontrolli, siis ei viitsita ka konventsiooni täita. Puuetega inimestel ei ole kellegi poole pöörduda, kui nad kannatavad konventsiooni täitmata jätmise pärast.

 

SOOVITUS: Määrata seadusega konventsiooni järelevalve ning tagada rahastus riigieelarvest. Laiendada puuetega inimeste õiguste kaitse valdkondi Võrdse kohtlemise seaduses.

 

2. Vajalikku abi saavad vaid kõige tugevamad puudega inimesed.

Kui puudega inimene ise või tema lähedased oskavad abi küsida, siis nad saavad abi. Kui ei oska, jäävad abita. Abi peaks saama eelkõige need, kes kõige rohkem abi vajavad.

 

SOOVITUS: Kindlustada kõigile puuetega inimestele võrdselt kättesaadav abi, vastavalt vajadustele. Kohalikud omavalitsused peavad ühtemoodi otsustama, kellele ja millist abi anda. Riik peab kontrollima, kas ja kuidas kohalikud omavalitsused abi annavad.

 

3. Puuetega inimeste, eriti puuetega laste toetus ei kata enamasti puudest tingitud lisakulutusi.

Üle poole puuetega laste vanematest kulutavad lapse puude tõttu rohkem raha kui riik neile selleks annab.

 

SOOVITUS: Suurendada puuetega inimeste, esimeses järjekorras puuetega

laste toetusi, et need

 

4. E-riik ei ole jõudnud puuetega inimesteni.

Erinevad teenused on eri valdkondade ja valitsusasu- tuste vahel killustatud, andmete ristkasutust ei toimu. Seetõttu raisatakse info leidmiseks liiga palju aega ja inimene võib jääda vajalikust abist ilma.

 

SOOVITUS: Kõik puuetega inimeste teenused ja toetused tuleb siduda riigi ja omavalitsuse tasandil üheks terviklikuks süsteemiks, korraldada andmebaaside ristkasutus.

Puuetega inimeste konventsiooni variraport on kättesaadav aadressil:

http://www.epikoda.ee/loe-variraportit/


MIS ON PUUETEGA INIMESTE ÕIGUSTE KONVENTSIOON?

Konventsioon on rahvusvaheline leping mitme riigi
vahel.
Puuetega inimeste õiguste konventsioon kaitseb
puuetega inimeste õigusi ja vabadusi ning austab
nende loomupärast väärikust.
Puuetega inimesed on need, kellel on pikaajaline füüsiline,
vaimne, intellektuaalne või meeleline kahjustus,
mis takistab nende osalemist ühiskonnaelus teistega
võrdsetel alustel.


Eesti Puuetega Inimeste Koda ehk EPIKoda loodi

1993. aastal. See on puuetega inimesi ja nende õigusi
kaitsev organisatsioon. EPIKoda liidab erinevate
puuetega inimeste ühinguid. Kojale lisaks tegutseb
Eesti Puuetega Inimeste Fond (EPIFond), mis kogub
puuetega inimeste aitamiseks raha. 2018. aastal sai
EPIKoda 25-aastaseks.

 EPIKoda leiab, et Eestis ei ole täidetud nõudeid, mis on puuetega inimeste jaoks ette nähtud. 

Puuetega inimeste õiguste konventsiooni variraport
Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
Puuetega inimeste õiguste konventsiooni variraport
Puuetega inimeste õiguste konventsiooni variraport
Puuetega inimeste õiguste konventsiooni variraport
Puuetega inimeste õiguste konventsiooni variraport

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Puuetega inimeste õiguste konventsiooni

Puuetega inimeste õiguste konventsiooni

Eesti kirjutas alla ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile juba 6 aastat tagasi Eesti riik esitas 2015

Puuetega inimeste õiguste konventsiooni variraport

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused