Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Kuna sotsiaalkaitseamet väljastab puudega isiku kaarte, võiksid nad väljastada ka puudega inimese sõiduki parkimiskaarte – neil on ju kogu vajalik info olemas ja nemad ju otsustavad nagunii, kellel on puudega inimese sõiduki parkimiskaardile õigus Puudega inimese sõiduki parkimiskaart – 4 tundi ja 30 eurot!
Miks mitte ka väiksema kodulehtede valmistus jaoks on haruldane leid. Paljud on tähelepanu juhtinud fotodega kodulehtede valmistus ja see ei saa olla juhus lepingud kodulehe uuendamine vaata teksti www.aara.ee põnevat lugemist lihtne kodulehtede tegemine asjatundjatelt mille poolest investeering webilehe tegemine kaasaegselt saab kiiresti tööle. zero base cad

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart – 4 tundi ja 30 eurot!

Janek Muru, juuli 2018
Puudega inimese sõiduki parkimiskaart – 4 tundi ja 30 eurot!
Janek Muru

Mulle on määratud raske liikumispuue, mis on mul olnud sünnist saadik. Seega on minu jaoks vajalik puudega inimese sõiduki parkimiskaart. Minu vana kaart oli aegunud, tahtsin seda uuendada.

 

Helistasin Tallinna Linnavalitsuse infotelefonile, sealt öeldi kõik dokumendid, mis vaja kaasa võtta – isikut tõendav ja puude astet tõendav dokument.

Võtsin kaasa ID-kaardi, puudega isiku kaardi (PIK) ja väljaprindituna ka sotsiaalkindlustusameti otsuse (allkirjastatud digitaalselt 12.03.2018), kus on kirjas, et mul on tuvastatud raske puue.

 

Tallinna Linnavalitsusse kohale jõudes selgus, et kaasas olevad dokumendid pole siiski piisavad, et mulle võiks parkimiskaardi väljastada. Isiku tõendamisega polnud probleemi, ent PIK-l ega sotsiaalkindlustusameti otsusel polnud minu fotot, lisaks oli otsus digitaalselt allkirjastatud dokumendi väljaprint – teenindaja sõnul ei lubavat linna jurist nende dokumentide põhjal parkimiskaarti väljastada.

Helistasin sotsiaalkindlustusametisse ja küsisin, miks on väljastatud mulle dokument – PIK – mis tegelikult ei oma dokumendi jõudu.

 

Sotsiaalkindlustusametist öeldi, et antud juhul on PIK piisav dokument. Ulatasin oma telefoni linnavalitsuse infoteenindajale. See kuulas sotsiaalkindlustusameti töötaja jutu ära ja ütles, et PIK pole dokument ning linna jurist ei luba selle põhjal parkimiskaarti väljastada. Sotsiaalkindlustusametist öeldi, et linna infoteenindajal on võimalik ligi pääseda digitaalsesse andmebaasi, kus on kirjas, et Janek Murul on raske puue. Selle peale teatas linnavalitsuse töötaja, et tal ei ole õigust  andmebaasi vaadata, kuna see sisaldab delikaatseid isikuandmeid.

Ütlesin talle, et ma annan talle loa vaadata mu isikuandmeid, sh puude  raskusastet, kuna antud juhul oli see delikaatne info eelduseks, et saaksin  parkimis-kaardi. Teenindaja keeldus ja soovitas mul sõita  sotsiaalkindlustusametisse, et tuua tõend, mis tegelikult mu puude raskusastet tõestaks.

 

Üks minu jaoks võõras linnakodanik, kes ootas järjekorras, sekkus vahele: „Miks te jooksutate inimest ilma asjata? Kutsuge oma jurist kohale!"

Teenindaja vastas, et tema asi polevat juristi kohale kutsuda, ent ta teab täpselt, mis on määruses kirjas ning et jurist ei luba parkimiskaarti olemasolevate dokumentide põhjal väljastada.

 

Tellisin takso ja sõitsin sotsiaalkindlustusametisse. Seal ei saanud mind  teenindanud proua Tiina Raadik algul aru, mida ma soovin: oli mul ju olemas kehtiv PIK ning ka sotsiaalkindlustusameti otsus. Minu palumise peale

kirjutas ta mulle tõendi, et sotsiaalkindlustusamet tõendab, et mulle, Janek Murule, on määratud raske puue – lisaks isikukood, otsuse väljastamise aeg ning puude raskuse kestus. Lühidalt oli see kokkuvõte eelpool mainitud  Sotsiaalkindlustusameti otsusest ega öelnud rohkem kui PIK.

 

Pakkusin, et ta paneks tõendile ka pitsati alla. Proua Raadik ütles, et templit küll vaja pole – tema allkirjast piisab täiesti.

 

Sõitsin tagasi Tallinna Linnavalitsusse. Soovisin tualetti kasutada. Seda ma aga teha ei saanud. Tualettruumid asusid keldrikorrusel, kuhu pääseb vaid  keerdtrepiga. Teavitasin kohe töötajaid, et avalikus ruumis puudub ligipääsetavus tualettruumidele, samuti on välisuks väga raske. Minu kommentaare lubati arvestada.

 

Asusin taas parkimiskaardi saamiseks järjekorda. Sain teada, et pitsat oleks olnud siiski oluline. Ilma pitsatita võivat seda dokumenti võtta kui võltsingut. Ma ei hakanud selgitama, et ka pitsatit on võimalik võltsida, aga samuti ei tahtnud ma uuesti sotsiaalkindlustusametisse sõita, et sealt templit küsida. Palusin, et mulle siiski väljastataks puudega inimese sõiduki parkimiskaart.

Mõningase vaidluse järel tegi teenindaja vastutulelikku nägu ja lubas „silmad kinni panna". Siis tekkis uus probleem.

 

„Aga teil puudub foto,“ ütles teenindaja. Kõigil, kes viimastel aastatel on pidanud dokumente vahetama, on e-registris olemas kehtiv dokumendifoto. Registrisse minek aga ei tulnud eelpool mainitud andmekaitseseaduse tõttu kõne alla. Võtsin vana parkimiskaardi, eemaldasin sellelt foto ja ulatasin teenindajale.

Ja nii väljastatigi mulle puudega inimese sõiduki parkimiskaart.

 

„Võtke kommi," pakkus teenindaja lõpuks kausist

Tallinna kommi.

 

„Kas see on ikka määrusega lubatud?“ küsisin vastu.

Teenindaja naeris. Võtsingi, lausa kaks kommi, sest selle aja peale oli mu kõht tühjaks läinud.

 

Kogu ettevõtmine nõudis minult neli tundi, 30 eurot taksoraha ning minu füüsilist seisundit arvestades (mul nimelt on tuvastatud raske puue) liiga pikalt püsti seismist (mu jalad ja selg hakkavad pika seismise peale valutama).

 

Palusin kommentaari Tallinna Linnavalitsuselt ja EPIKojalt: kas Tallinna LV infoleti  töötaja käitus õigesti ning miks ei oma PIK koos ID-kaardiga dokumendi jõudu, kuigi niimoodi on kaardi peale märgitud?
Samuti tundsin huvi: mida peaks tegema puudega inimene, et saada puudega inimese sõiduki parkimiskaart lihtsamal viisil, ilma liigseid sõite tegemata?

 

Vastas Tõnis Mölder, Tallinna aselinnapea (avaldatud lühendatult):

Pean tõdema, et Tallinna linnas esineb tõepoolest mõningaid probleeme puuetega inimeste parkimiskaartide  väljastamisel ning vabandan, et parkimiskaardi

väljastamine põhjustas teile ebamugavusi. Nõustun, et kogu protsess peaks olema inimsõbralikum, kiirem ja mugavam kõigile inimestele.


Arutasime probleemi hiljuti suurel ümarlaual, kus osalesid Eesti Puuetega Inimeste Fondi ning mitmete Tallinna ametite esindajad ning juristid.
Puuetega inimeste parkimiskaarte väljastab Tallinna Transpordiamet, lähtudes  Liiklusseadusest ja Sotsiaalkaitseministri vastavast määrusest, mis tähendab paraku, et sealt probleemid ka alguse saavad. Määruse järgimisel on tihti lisavajadus küsida täiendavalt dokumente ja see on inimestele ebamugav – nad peavad minema Sotsiaalkindlustusametisse ja tooma täiendavaid dokumente, mis pole meie hinnangu kohaselt kõige mõistlikum lahendus, kuid seadusi tuleb ka meil järgida.


Oleme saatnud sotsiaalkaitseministrile ettepanekuid puuetega inimeste  ladusamaks teenindamiseks, näiteks täiendada Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsuseid selliselt, et sealt selguks lisaks puude raskusastmele ka sellele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle. Nii ei peaks taotleja täiendava tõendi saamiseks uuesti  Sotsiaalkindlustusameti poole pöörduma.


Ideaalis võiks kogu informatsioon liikuda andmesüsteemide kaudu, kus ametnikud saaksid kiirelt ja mugavalt vastavat infot töödelda.


Eesti Puuetega Inimeste Fondilt saadud informatsiooni kohaselt on kavas  parkimiskaartide väljastamise süsteem tsentraliseerida Sotsiaalkindlustusametisse ja luua vastav üleriigiline register. Tallinna linn on selle registri loomisest väga huvitatud ning loodame, et see võetakse kiirelt töösse.


Kuna Tallinna linna jaoks on väga olulisel kohal erivajadustega inimeste igakülgne toetamine ja abistamine, siis kinnitan, et teeme omalt poolt kõik, et puuetega inimeste parkimiskaartide väljastamine (ja sh ka kontroll) oleks tõhusam, kiirem ja mugavam.

 

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart – 4 tundi ja 30 eurot!
Anneli Habicht

ANNELI HABICHT, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevusjuht

Lugu puudega inimese solgutamisest kohaliku ja riikliku tasandi vahel on kurb, kuid  kahjuks mitte erandlik.

Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Pimedate Liidu ja Eesti  Liikumispuudega Inimeste Liidu survel jõuti Eestis 2017. aastal lõpuks sellise  puudega inimese kaardi väljaandmiseni, mis kannab endal ka parkimiskaardi või  ühistranspordi soodustuse saamiseks vajalikku infot.

Seda just seetõttu, et  inimestel oleks hõlpsam oma õigusi teostada.

On kahetsusväärne, et õigusakte  tõlgendatakse nii jäigalt – seadustest otsitakse pigem õigustust inimeste  jooksutamiseks kui lahendusvõimalusi.

Ootame, et riiklik ja kohalik tasand astuksid  sisulisse dialoogi ja leiaksid lahenduse, mitte ei mängiks ping-pongi. Seni saame  aga vaid kurvalt kinnitada, et meie kuulus E-riik pole ikka veel jõudnud puuetega  inimesteni ning oma õiguste teostamine nõuab puuetega inimestelt ebaõiglaselt  suurt pingutust.

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart – 4 tundi ja 30 eurot!
Sotsiaalkindlustusamet isikliku abivahendi kaard

SEIKLUSE KOKKUVÕTE:

 

Paljudele küsimustele ma vastust ei saanudki. Näiteks, miks need dokumendid, mis linna info-telefonilt öeldi, teenindussaalis ei sobinud?
Mõistan, et seaduses on ette nähtud küsida vajadusel lisadokumente, kui puude määramise otsusest ei ole näha puude kõrvalekalle, st pole kirjutatud, missugune puue täpselt on. Kas minu rulaator polnud piisav märk sellest, et mul on liikumispuue või et puudeaste  võiks olla määratud mulle õiglaselt?

Sel täiendaval tõendil polnud puude kõrvalekaldest ju ühtki märki. Sellegipoolest oli sellel äkitselt dokumendi jõud, kuigi sisu oli sama, mis dokumendiõiguseta PIK-il! Ilmselt sattusin lihtsalt „tõelise“ ametniku juurde. Erinevate inimestega vesteldes ja internetis suheldes mõistsin, et sotsiaalkaitseministri määrus puudega inimeste parkimiskaardi väljastamiseks on segane ning selle täitmine jagatud liiga paljude ametkondade vahel. Ma ei ole kindel, kas ümarlaudadega seda muuta saab.


Kuna sotsiaalkaitseamet väljastab puudega isiku kaarte, võiksid nad väljastada ka puudega inimese sõiduki parkimiskaarte – neil on ju kogu vajalik info olemas ja nemad ju otsustavad nagunii, kellel on puudega inimese sõiduki parkimiskaardile õigus.

Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
Puudega inimese sõiduki parkimiskaart – 4 tundi ja 30 eurot!
Puudega inimese sõiduki parkimiskaart – 4 tundi ja 30 eurot!
Puudega inimese sõiduki parkimiskaart – 4 tundi ja 30 eurot!
Puudega inimese sõiduki parkimiskaart – 4 tundi ja 30 eurot!

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart

Janek Muru Mulle on määratud raske liikumispuue, mis on mul olnud sünnist saadik Seega on minu jaoks vajalik puudega inimese sõiduki parkimiskaart

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart – 4 tundi ja 30 eurot!

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused