Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Sotsiaalministeerium edastas täna rahandusministeeriumile kooskõlastamiseks erihoolekande asutuste kaasajastamise investeeringute kava. Kokku on plaanis investeerida 1312 teenuskoha loomisse. Investeeringute kava põhinimekirja projektid: Teenuskohtade reorganiseerimine: Imastu Kool-kodu Sõmera Kodu Erastvere Kodu Koluvere Kodu Tori Kodu Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus Võisiku Kodu Uute kogukondlike teenuskohtade loomine: EIT Tugiliisu „Tugiliisu Toetatud Kodud“ Tallinna Linnavaraamet Torma Vallavalitsus SA Liikva Päikesekodu Tartu Linnavalitsus Vändra Alevivalitsus Tabivere Sotsiaalkeskus EIT Tugiliisu „Villa Liisu“ EIT Tugiliisu „Kakumäe kodu“ Kuusalu Vallavalitsus Psüühikahäiretega inimestele plaanitakse luua 1312 kvaliteetset teenuskohta
Miks mitte ka kodulehtede uuendamine firmadele kui vaatad ise. Lepingu sõlmimiseks soodne veebilehtede programmeerimine kaasaegselt seda parem on tulemus sisukalt netilehtede tegemine kujunduslikult www.aara.ee asjalikelt tegijatelt uue veebilehe tegemine firmadele kui ka, sisukuse poolest galerii kodulehtede valmistamine hästi kohta infot lugeda. zero base cad

Psüühikahäiretega inimestele plaanitakse luua 1312 kvaliteetset teenuskohta

Fotod: Tiina Azojan, detsember 2016

Sotsiaalministeerium edastas täna rahandusministeeriumile kooskõlastamiseks erihoolekande asutuste kaasajastamise investeeringute kava. Kokku on plaanis investeerida 1312 teenuskoha loomisse.

Psüühikahäiretega inimestele plaanitakse luua 1312 kvaliteetset teenuskohta

„Psüühikahäiretega inimestel peab olema ligipääs teenustele ja tööturule ning võimalus osaleda ühiskonnas selle väärika liikmena,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Erihoolekande kaasajastamine on üks olulisi sotsiaalvaldkonna reforme, millega toetatakse psüühikahäirega inimeste aktiivsust ja osalemist ühiskonnaelus.“  

 

Investeeringute kava elluviimisel reorganiseeritakse 1111 teenuskohta ning luuakse 201 uut kogukondlikku teenuskohta üle Eesti. Taotlusi psüühilise erivajadusega inimestele paremate elamis-, õppimis- ja töötamistingimuste loomiseks sai sotsiaalministeeriumile esitada augusti lõpuni. Õigeaegselt laekus 36 taotlust. Projekte hindas kuueliikmeline valikukomisjon ning sotsiaalministeerium pani selle põhjal kokku investeeringute kava, mis esitatakse lõpuks valitsusele kinnitamiseks.

 

Projektidele eraldatakse 35,8 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid, millele lisandub 4,5 miljonit eurot omafinantseeringuna ja 3,6 miljonit eurot riikliku kaasfinantseeringuna.

 

Toetuse andmise tingimused on kirjas määruses „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“. Näiteks ei tohi uute teenuskohtade osakaal moodustada rohkem kui 10% asula elanike arvust. Samuti peab asulas elama vähemalt 300 inimest. Edaspidi keskendutakse lahendustele, mis võimaldavad erivajadustega inimestel osaleda aktiivselt ühiskonnas. Seetõttu tehakse senised suured  ja kehvas olukorras olevad erihooldekodud ümber väiksemateks kuni 30-kohalisteks peretüüpi kodudeks, kus inimestel on privaatsemad elutingimused ning paremad võimalused osaleda tegevustes väljaspool oma elukohta.

 

2023. aastaks plaanitakse suured ühiselamu tüüpi erihooldekodude teenuskohad asendada väiksemate peretüüpi kodudega. Kokku on plaanis luua vähemalt 1400 kvaliteetset teenuskohta, sh asendada 1200 kohta ning toetada 200 uue kogukondliku teenuskoha loomist.

 

Erihoolekande reformikava järgi plaanitakse järgmise aasta algusesse teine taotlusvoor, milleks on täiendavalt ette nähtud 11,8 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid.

 

Investeeringute kava põhinimekirja projektid:

 

Teenuskohtade reorganiseerimine:

 • Imastu Kool-kodu
 • Sõmera Kodu
 • Erastvere Kodu
 • Koluvere Kodu
 • Tori Kodu
 • Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus
 • Võisiku Kodu

Uute kogukondlike teenuskohtade loomine:

 • EIT Tugiliisu „Tugiliisu Toetatud Kodud“
 • Tallinna Linnavaraamet
 • Torma Vallavalitsus
 • SA Liikva Päikesekodu
 • Tartu Linnavalitsus
 • Vändra Alevivalitsus
 • Tabivere Sotsiaalkeskus
 • EIT Tugiliisu „Villa Liisu“
 • EIT Tugiliisu „Kakumäe kodu“
 • Kuusalu Vallavalitsus
Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
Psüühikahäiretega inimestele plaanitakse luua 1312 kvaliteetset teenuskohta
Psüühikahäiretega inimestele plaanitakse luua 1312 kvaliteetset teenuskohta
Psüühikahäiretega inimestele plaanitakse luua 1312 kvaliteetset teenuskohta
Psüühikahäiretega inimestele plaanitakse luua 1312 kvaliteetset teenuskohta

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Psüühikahäiretega inimestele plaanitakse luua

Psüühikahäiretega inimestele plaanitakse luua

„Psüühikahäiretega inimestel peab olema ligipääs teenustele ja tööturule ning võimalus osaleda ühiskonnas selle väärika liikmena,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva „Erihoolekande kaasajastamine on üks olulisi sotsiaalvaldkonna reforme, millega toetatakse psüühikahäirega inimeste aktiivsust ja osalemist ühiskonnaelus Sotsiaalministeerium edastas täna rahandusministeeriumile kooskõlastamiseks erihoolekande asutuste kaasajastamise investeeringute kava. Kokku on plaanis investeerida 1312 teenuskoha loomisse.

Psüühikahäiretega inimestele plaanitakse luua 1312 kvaliteetset teenuskohta

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused