Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas määruse, millega avatakse aprillikuus järgmine tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamise taotlusvoor. Muu hulgas tehti määrusesse täpsustusi, mis muudavad Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendite taotlemise omavalitsustele senisest selgemaks ning paindlikumaks. ee/akt/123032018002 Omavalitsused saavad taas taotleda toetust sotsiaalteenuste arendamiseks
Otsisin ja leidsin toodete veebilehe uuendamine sest nüüd on konkreetne aadress. Miks mitte asuda efektiivne veebilehe valmistus kiiresti on pakkumine tasub lugeda tekstilise veebilehe loomine http://www.aara.ee/Toimetatavate_kodulehekulgede_loomine_pakub_alati__42-11#vi kõvasti töötades on lihtsustatud veebilehe koostamine on samavõrd toimetatav tohutult edasiarendatud kodulehe tegemine on samuti kaasaegne. zero base cad

Omavalitsused saavad taas taotleda toetust sotsiaalteenuste arendamiseks

Märts 2018

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas määruse, millega avatakse aprillikuus järgmine tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamise taotlusvoor. Muu hulgas tehti määrusesse täpsustusi, mis muudavad Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendite taotlemise omavalitsustele senisest selgemaks ning paindlikumaks.

Omavalitsused saavad taas taotleda toetust sotsiaalteenuste arendamiseks
sotsiaalkaitseminister Kaia Iva

"Kohalikel omavalitsustel on esmatähtis ülesanne hoolitseda oma piirkonna inimeste toimetuleku ning heaolu eest," ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. "Selle ülesande täitmiseks aitab riik omavalitsustel rahastada vajalike

sotsiaalteenuste arendamist. Muutsime toetuse andmise tingimusi ja korda, et omavalitsustel oleks rohkem võimalusi täiendada oma piirkonnas pakutavaid sotsiaalteenuseid. Näiteks kaotasime ära nõude, et projektis peab partnerina  kindlasti osalema ka KOV, kellel on arendatava teenuse pakkumisega juba varasem kogemus.“

 

Taotlusvooru käigus rahastatakse lähedaste hooldajate, eakate ning

erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimeste tööle saamist või seal jätkamist toetavate sotsiaalteenuste arendamist. Toetust võib saada koduhooldusteenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, päevahoiu- või

intervallhooldusteenuse arendamiseks ja osutamiseks. Kokku toetatakse

kohalikke omavalitsusi 7 miljoni euroga.

 

„Sotsiaalkaitse eesmärk on toetada ja suurendada nii abivajaja kui ka hooldaja iseseisvat toimetulekut. Sotsiaalteenused peavad vastama inimeste vajadustele, olema kvaliteetsed ning abivajajatele kättesaadavad,“ ütles minister Iva. „Kohalik omavalitsus peab olema valmis pakkuma sotsiaalhoolekande seaduses ette nähtud sotsiaalteenuseid. Seetõttu julgustan kõiki kasutama võimalust rahastada oma teenuste arendamist Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, sest hiljem tuleks seda teha täielikult oma enda eelarvest.“

 

Haldusreformi tulemusena viidi määrusesse sisse ka tehnilisi muudatusi, mis puudutasid näiteks omavalitsuste suurust – mis enne oli piiratud minimaalselt 5000 elanikuga – kuid nüüd on tunnistatud kehtetuks. Taotlusvoor avatakse 11. aprillil.

 

Taotlusvooru viib läbi SA Innove. Lisainfo: https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/hoolekanne/

Link määrusele Riigi Teatajas:  https://www.riigiteataja.ee/akt/123032018002

Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
Omavalitsused saavad taas taotleda toetust sotsiaalteenuste arendamiseks
Omavalitsused saavad taas taotleda toetust sotsiaalteenuste arendamiseks
Omavalitsused saavad taas taotleda toetust sotsiaalteenuste arendamiseks
Omavalitsused saavad taas taotleda toetust sotsiaalteenuste arendamiseks

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Omavalitsused saavad taas taotleda

Omavalitsused saavad taas taotleda

sotsiaalkaitseminister Kaia Iva "Kohalikel omavalitsustel on esmatähtis ülesanne hoolitseda oma piirkonna inimeste toimetuleku ning heaolu eest," ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva "Selle ülesande täitmiseks aitab riik omavalitsustel rahastada vajalike sotsiaalteenuste arendamist Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas määruse, millega avatakse aprillikuus järgmine tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamise taotlusvoor. Muu hulgas tehti määrusesse täpsustusi, mis muudavad Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendite taotlemise omavalitsustele senisest selgemaks ning paindlikumaks.

Omavalitsused saavad taas taotleda toetust sotsiaalteenuste arendamiseks

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused