Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Tavapärane pensionide indekseerimine toob kõikide riiklike pensioniliikide tõusu, kaasa arvatud töövõimetus- ja toitjakaotuspensionid, samuti suureneb rahvapensioni määr. Riiklike pensionide indekseerimine, ehk ümberarvutamine uue väärtusega, tehakse igal aastal 1. aprilliks. 2016. aastal on indeksi väärtus 1,057. Pension suureneb 415 132 pensionisaajal. Aprilli pensionid on juba suuremad KEVAD TOOB pensionitõusu
Eriti tuleb eelis välja veebilehe valmistus firma poolt sest selle puhul on tulemus kindel. Paljud on tähelepanu juhtinud veebilehe valmistus veelgi sisukamates väljaannetes sisukuse poolest selge struktuuriga kodulehe valmistamine mõistlikult otsingumootoritele optimeerimine leidlikult lahendatud mõjus kodulehe tegemine firmadele puhul ka silmas pidada peale kõige on veebilehtede valmistamine kvaliteetselt kui vaja tegusat nõu. zero base cad

KEVAD TOOB pensionitõusu

tekst: Sotsiaalkindlustusameti pressiteade 31.3.2016 foto: Tiina Azojan, aprill 2016

Tavapärane pensionide indekseerimine toob kõikide riiklike pensioniliikide tõusu, kaasa arvatud töövõimetus- ja toitjakaotuspensionid, samuti suureneb rahvapensioni määr. Riiklike pensionide indekseerimine, ehk ümberarvutamine uue väärtusega, tehakse igal aastal
1. aprilliks. 2016. aastal on indeksi väärtus 1,057.
Pension suureneb 415 132 pensionisaajal.

KEVAD TOOB pensionitõusu

Kevad toob alati kaasa ootusärevust – läbi saavad rasked talvekuud ning loodus hakkab tärkama. Igakevadiseks on saanud ka küsimus, kas ka sel aastal on oodata pensionite tõusu ning kui suur see olema saab. Ning tõepoolest, sel kevadel saamegi rõõmuga tõdeda, et pensionid tõusevad. Kooskõlas riikliku pensionikindlustuse seadusega kasutatakse indeksi arvutamisel tarbijahinnaindeksi aastase kasvu ja sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa aastase kasvu ümardatud väärtusi. Alates 1. aprillist 2016 on baasosa suurus ühes kuus 153,3035 eurot ja aastahinde väärtus 5,514 eurot. Rahvapensioni määr kasvab 158,37 eurolt 167,40 euroni.
Igale riikliku pensioni saajale on arvutatud tema eelnevast tööpanusest sõltuv individuaalne pension, mille kasv sõltub kõige enam tööstaa¾ist.
Sotsiaalkindlustusamet arvutab

1. aprillil uute väärtustega ümber kõik riiklikud pensionid, kasutades valemit B + S + K, kus:
B on baasosa, mis on kõigile riikliku pensionisaajatele ühesuurune.
S on staa¾iosa, mille suurus võrdub pensioniõigusliku staa¾iaastate arvu ja aastahinde korrutisega. Staa¾iosa suurus sõltub pensionisaaja pensioniõigusliku staa¾i ehk tööaastate ja töötamisega võrdsustatud aastate (näiteks laste kasvatamine, ajateenistus jms) kogusummast kuni 1998. aasta 31. detsembrini.
K on kindlustusosa, mille suurus sõltub pensionisaaja sotsiaalmaksuga maksustatavalt sissetulekult alates 1999. aasta 1. jaanuarist makstud sotsiaalmaksu suurusest. Aasta kindlustusosak võrdub 1-ga, kui pensionikindlustatu sotsiaalmaksuga maksustatavalt sissetulekult tasutud sotsiaalmaksu aastasumma on võrdne vabariigi keskmiselt sotsiaalmaksuga maksustatavalt sissetulekult tasutud sotsiaalmaksu aastasummaga.
2015.a vabariigi keskmiselt sissetulekult tasutud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa suuruseks on 2325,73 eurot.
Neile, kellele määrati pension enne 1. jaanuari 1999 ja kes pärast seda ei ole töötanud ega saanud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, kindlustusosa (K) ei arvestata ja sellisel juhul koosneb pension kahest osast – baasosast ja staa¾iosast.
Aprillikuus väljamakstavad riiklikud pensionid on juba indekseeritud ehk ümberarvutatud. Indekseeritud pensioni suurust saab vaadata alates 1. aprillist riigiportaalist eesti.ee. Isikustatud pensionikindlustuse registri teatis on kättesaadav alates 10. aprillist 2016 riigiportaalis www.eesti.ee.
Igal inimesel on õigus üldisele maksuvabale tulule suuruses 2040 eurot aastas ehk 170 eurot kuus. Samuti on pensionäridel pensioni osas õigus täiendavale maksuvabale tulule 2700 eurot aastas ehk 225 eurot kuus. Kokku on pensionäridel õigus saada tulumaksuvaba tulu 4740 eurot aastas ehk 395 eurot kuus.

Igal aastal arvutatakse pensionid ümber. Sel aastal tõusevad pisut kõik riiklikud pensionid. Aprilli pensionid on juba suuremad.

 

Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
KEVAD TOOB pensionitõusu
KEVAD TOOB pensionitõusu
KEVAD TOOB pensionitõusu
KEVAD TOOB pensionitõusu

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

KEVAD TOOB pensionitõusu

KEVAD TOOB pensionitõusu

Kevad toob alati kaasa ootusärevust – läbi saavad rasked talvekuud ning loodus hakkab tärkama Igakevadiseks on saanud ka küsimus, kas ka sel aastal on oodata pensionite tõusu ning kui suur see olema saab Tavapärane pensionide indekseerimine toob kõikide riiklike pensioniliikide tõusu, kaasa arvatud töövõimetus- ja toitjakaotuspensionid, samuti suureneb rahvapensioni määr. Riiklike pensionide indekseerimine, ehk ümberarvutamine uue väärtusega, tehakse igal aastal 1. aprilliks. 2016. aastal on indeksi väärtus 1,057. Pension suureneb 415 132 pensionisaajal.

KEVAD TOOB pensionitõusu

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused