Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Riigikogu sotsiaalkomisjon kuulas tänasel erakorralisel istungil huvigruppide arvamusi seoses kinnise lasteasutuse teenusega. Istungil toonitati, et on tähtis, et info abi vajavate laste kohta jõuaks varakult omavalitsuseni. Fotod istungilt Info abivajavate laste kohta peab jõudma omavalitsuseni
Olen kuulnud paljusid kodulehtede loomine on samuti tulevikkuvaatav. Sellegipoolest on mõistlik vaadata veebilehtede tegemine asjatundjatelt peaks olema kättesaadav selleks postitan siia kodulehtede tegemine kvaliteetselt pikemalt sama lingi kaudu on saadaval ilusa veebilehtede valmistus professionaalselt tasub vaeva kiiresti ära seal on põhjalikumalt kirjeldatud ilusa kodulehtede valmistamine kvaliteetselt ka hea vastupidavusega. veebilehe tegemine millel on palju funktsioone. zero base cad

Info abivajavate laste kohta peab jõudma omavalitsuseni

Autor: Erik Peinar, september 2017

Riigikogu sotsiaalkomisjon kuulas tänasel erakorralisel istungil huvigruppide arvamusi seoses kinnise lasteasutuse teenusega. Istungil toonitati, et on tähtis, et info abi vajavate laste kohta jõuaks varakult omavalitsuseni.

Info abivajavate laste kohta peab jõudma omavalitsuseni
Sotsiaalkomisjoni istung

Kõne all oli, kuidas asutused saaks edastada infot probleemse lapse kohta, ilma et mindaks vastuollu isikuandmete kaitse seadusega. „Tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna spetsialistide omavaheline koostöö tagab selle, et abi vajavad lapsed satuvad õigel ajal ja õigetele teenustele.

 

 

Kiire infoliikumine ning varajane sekkumine aitavad ära hoida hilisemad tõsisemad tagajärjed nii laste ja perede kui ka ühiskonna jaoks,“ rääkis sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt. Tema sõnul on määrava tähtsusega koostöövõrgustike olemasolu ja nende omavaheline hea suhtlus.

Istungil osalenud tõid välja, et abi vajavast lapsest tuleb teavitada omavalitsust. Märgiti, et ka arstil pole õiguslikke takistusi omavalitsusele tähelepanu vajava lapse kohta infot edastada.

Arutelu käigus rõhutati ka ennetustöö tähtsust. Samuti toodi esile lastepsühhiaatrite vähesust ning lastega tegelevate haridustöötajate, asenduskodude ja lastekaitsetöötajate valmisolekut probleemsete lastega tegeleda.


„Kinnised lasteasutused võiksid olla senisest väiksemad, kodulähedased ja peaksid spetsialiseeruma, mitte tegelema ühekorraga erinevate probleemidega lastega,“ ütles komisjoni liige Liina Kersna.

Istungil olid esindatud Õiguskantsleri Kantselei, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Terviseamet, Andmekaitse Inspektsioon, Maarjamaa Hariduskolleegium, Laste Vaimse Tervise Keskus, Viljandi linnavalitsus ja maavalitsus.

Tänane sotsiaalkomisjoni istung aitab teiseks lugemiseks ette valmistada sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE). Sellega saavad kohalikud omavalitsused õiguse taotleda kohtult lapse suunamist kinnisesse lasteasutusse, kui teda ei ole võimalik ühelgi muul moel aidata ning tema käitumine on ohtlik. Kui õigusrikkumise taga on lapse enda abivajadus, saab ta edaspidi abi lastekaitsesüsteemist.

Eelnõuga seotud asjaolusid otsustati edasi arutada ühisistungil kultuurikomisjoniga.

Fotod istungilt.

Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
Info abivajavate laste kohta peab jõudma omavalitsuseni
Info abivajavate laste kohta peab jõudma omavalitsuseni
Info abivajavate laste kohta peab jõudma omavalitsuseni
Info abivajavate laste kohta peab jõudma omavalitsuseni

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Info abivajavate laste kohta

Info abivajavate laste kohta

Sotsiaalkomisjoni istung Kõne all oli, kuidas asutused saaks edastada infot probleemse lapse kohta, ilma et mindaks vastuollu isikuandmete kaitse seadusega „Tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna spetsialistide omavaheline koostöö tagab selle, et abi vajavad lapsed satuvad õigel ajal ja õigetele teenustele Riigikogu sotsiaalkomisjon kuulas tänasel erakorralisel istungil huvigruppide arvamusi seoses kinnise lasteasutuse teenusega. Istungil toonitati, et on tähtis, et info abi vajavate laste kohta jõuaks varakult omavalitsuseni.

Info abivajavate laste kohta peab jõudma omavalitsuseni

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused