Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Eesti eakatele elanikele, kes vajavad hooldust väljaspool kodu, peab olema tagatud kvaliteetne ja turvaline üldhooldusteenus, leiti täna sotsiaalministeeriumis toimuval arutelul hooldekodude olukorrast ja edasistest tegevustest. Järelevalve tulemused näitavad, et parandamist vajavad nii hooldusplaanide ja raviskeemide olemasolu ning järgimine, ravimite käitlemine kui ka arstiabi tagamine hooldekodudes. com/2018/04/09/kui-sinu-lahedane-laheb-elama-hooldekodusse-soovitused-lahedastele - Sotsiaalteenuste kvaliteedijuhise leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt - Hooldekodudes ravimite käitlemise juhend Hooldekodude olukord võeti teravdatud tähelepanu alla
Lugesin ühte lehte, millel oli ülevaatliku veebilehe valmistamine odavalt siis oli keerukas leida. Teiste materjalide, peale veebilehtede tegemine sisukalt veelgi sisukamates väljaannetes selle poolest veebilehtede uuendamine kvaliteetselt suurem tekst www.aara.ee leidlikult lahendatud hallatava veebilehe valmistamine osutab mitmeid eeliseid ja pole vaja oodata, et tekstilise veebilehe valmistamine asjatundjatelt millel on palju funktsioone. zero base cad

Hooldekodude olukord võeti teravdatud tähelepanu alla

Karin Volmer Kommunikatsioonijuht, aprill 2018

Eesti eakatele elanikele, kes vajavad hooldust väljaspool kodu, peab olema tagatud kvaliteetne ja turvaline üldhooldusteenus, leiti täna sotsiaalministeeriumis toimuval arutelul hooldekodude olukorrast ja edasistest tegevustest. Järelevalve tulemused näitavad, et parandamist vajavad nii hooldusplaanide ja raviskeemide olemasolu ning järgimine, ravimite käitlemine kui ka arstiabi tagamine hooldekodudes.

Hooldekodude olukord võeti teravdatud tähelepanu alla

„Hooldekodus pakutavate teenuste heal tasemel toimimine on erakordselt tähtis, arvestades eakate arvu kasvu, hooldusvajaduse suurenemist ning

institutsionaalsel teenusel viibivate eakate suuremat haavatavust,“ ütles

sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Oleme võtnud aasta, et kolme

järelevalveametiga koostöös analüüsida olukorda hooldekodudes, millised on peamised probleemkohad ja võimalikud lahendused ning hooldekodusid ka nõustada. Hooldekodudes töötavad pühendunud, abivalmid inimesed ja neid tuleb tunnustada.“

 

2018. aastast võttis maavalitsustelt sotsiaalteenuste järelevalve korralduse üle

Sotsiaalkindlustusamet ning ministeeriumi ülesandel alustati koostöös

Terviseameti ja Ravimiametiga olukorra hindamist üldhooldekodudes.

Praeguseks on kolme ameti koostöös läbi viidud esimesed kontrollvisiidid, mis tõid esile mitmeid probleeme nõuete täitmisega.

 

Ühisjärelevalve käigus hindas Sotsiaalkindlustusamet hooldusplaanide

olemasolu ja täitmist, töötajate kvalifikatsiooni, inimeste turvalisust ja

toimetulekut. „Kõige rohkem valmistas hooldekodudele muret hooldusplaanide

koostamine ja täitmise kvaliteet. Samuti nägime, et koostöö kohalike

omavalitsustega on kohati kesine, puudusid inimese abivajaduse hindamised, mis on omavalitsuse ülesanne,“ rääkis sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe.

 

Terviseamet hindas tervishoiuteenuste kättesaadavust ja ravimite määramist arsti poolt, samuti tervisekaitsenõuete täitmist. „Hooldekodusse saabuvad kliendid sageli puuduliku raviskeemiga ning esineb puudusi nende täitmisega. Näiteks esines olukordi, kus inimesele antud ravimid ületasid arsti määratud koguseid või anti ravimit ilma arsti määramiseta. Sageli on probleemiks klientide vähene või puuduv kontakt oma perearstiga,“ selgitas Terviseameti peadirektor Merike Jürilo, kes rõhutas ka, et ilma vastava raviskeemita ei tohi inimesele anda ühtegi retseptiravimit.

 

Ravimiamet jälgib, kuidas hooldekodud ravimeid säilitavad ja nende üle arvestust peavad. „Ravimeid tuleb säilitada lukustatavas ruumis või kapis ning narkootilised ja psühhotroopsed ravimid kindlasti teistest eraldi. Kindlasti tuleb eraldada aegunud ravimid,“ rääkis Ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk.

 

Järelevalveasutused jätkavad kontrollkäike ka edaspidi, samuti on hooldekodudel võimalik jooksvalt ametite poole pöörduda nõu saamiseks. „Me ei soovi iga hooldekodu juures vigu otsida ja sanktsioneerida ega ka õigusruumi täiendavate regulatsioonidega koormata, vaid ennetada ja tagada seeläbi eakatele väärikas elu,“ sõnas asekantsler Rait Kuuse.

 

Täna, 9. aprillil toimus sotsiaalministeeriumis üldhooldekodude teabepäev, millest võttis osa enam kui 150 hooldekodu juhti. Infopäeva eel viisid Sotsiaalkindlustusamet, Terviseamet ja Ravimiamet läbi ühised kontrollvisiidid, mille käigus tuvastati mitmeid probleeme nõuete täitmisega. 2020. aastast hakkab üldhooldekodudele kehtima tegevusloa nõue.

 

Kasulikud viited:

-         Soovitused eakate lähedastele https://somblogi.wordpress.com/2018/04/09/kui-sinu-lahedane-laheb-elama-hooldekodusse-soovitused-lahedastele 

-         Sotsiaalteenuste kvaliteedijuhise leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

-         Hooldekodudes ravimite käitlemise juhend

Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
Hooldekodude olukord võeti teravdatud tähelepanu alla
Hooldekodude olukord võeti teravdatud tähelepanu alla
Hooldekodude olukord võeti teravdatud tähelepanu alla
Hooldekodude olukord võeti teravdatud tähelepanu alla

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Hooldekodude olukord võeti teravdatud

Hooldekodude olukord võeti teravdatud

„Hooldekodus pakutavate teenuste heal tasemel toimimine on erakordselt tähtis, arvestades eakate arvu kasvu, hooldusvajaduse suurenemist ning institutsionaalsel teenusel viibivate eakate suuremat haavatavust,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse „Oleme võtnud aasta, et kolme järelevalveametiga koostöös analüüsida olukorda hooldekodudes, millised on peamised probleemkohad ja võimalikud lahendused ning hooldekodusid ka nõustada Eesti eakatele elanikele, kes vajavad hooldust väljaspool kodu, peab olema tagatud kvaliteetne ja turvaline üldhooldusteenus, leiti täna sotsiaalministeeriumis toimuval arutelul hooldekodude olukorrast ja edasistest tegevustest. Järelevalve tulemused näitavad, et parandamist vajavad nii hooldusplaanide ja raviskeemide olemasolu ning järgimine, ravimite käitlemine kui ka arstiabi tagamine hooldekodudes.

Hooldekodude olukord võeti teravdatud tähelepanu alla

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused