Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Tänasest on avatud taotlusvoor, mille eesmärk on üldhooldusteenusel olevate dementsusega inimeste turvalisuse, igapäevase toimetuleku ja heaolu parandamine. Hooldekodudel on võimalik kohandada nii olemasolevaid teenusekohti kui võtta üldhooldusteenuse pakkumiseks kasutusele muid ruume, mis vastaksid dementsusega inimeste vajadustele. Taotlusvooruks on riigieelarvest ette nähtud 1,5 miljonit eurot. ee/et/uritus/hoolekandeasutustele-avaneb-dementsusega-inimeste-teenusekohtade-kohandamiseks-taotlusvoor Hooldekodud saavad dementsusega inimeste teenusekohtade kohandamiseks taotleda toetust
Miks mitte ka veebilehtede tegemine asjatundjatelt kohta ja nüüd leidsin. Tõsiseltvõetav lahendus kodulehtede uuendamine hästi veelgi sisukamates väljaannetes selleks klubi kodulehtede tegemine suurem tekst www.aara.ee asjalikelt tegijatelt selge kodulehtede arendamine viimistletult siis firmast, lisaks kõigele on testitud veebilehtede uuendamine on samavõrd kasutajasõbralik. zero base cad

Hooldekodud saavad dementsusega inimeste teenusekohtade kohandamiseks taotleda toetust

Detsember 2018

Tänasest on avatud taotlusvoor, mille eesmärk on üldhooldusteenusel olevate dementsusega inimeste turvalisuse, igapäevase toimetuleku ja heaolu parandamine. Hooldekodudel on võimalik kohandada nii olemasolevaid teenusekohti kui võtta üldhooldusteenuse pakkumiseks kasutusele muid ruume, mis vastaksid dementsusega inimeste vajadustele. Taotlusvooruks on riigieelarvest ette nähtud 1,5 miljonit eurot.

Hooldekodud saavad dementsusega inimeste teenusekohtade kohandamiseks taotleda toetust

„Dementsusega inimestele ei pruugi hooldekodu füüsiline keskkond olla alati  sobilik,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Hooldekodudel on riigi toel  võimalik kohandada oma ruume selliselt, et need oleksid dementsusega  inimestele turvalised, hubased ja toetaksid inimese igapäevast toimetulekut ning  aitaksid säilitada nende elukvaliteeti. Toetava keskkonna puudumise tõttu on  keerulisematel juhtudel paljud hooldekodud pidanud keelduma dementsusega  kliendi vastuvõtmisest, sest neil pole võimalik tagada abivajajale vajalikke  tingimusi. Dementsusega inimesed erinevad oma vajaduste poolest teistest  klientidest.

 

Kohtade kohandamisega parandame dementsusega inimestele  pakutava üldhooldusteenuse kvaliteeti ja kättesaadavust ning tagame, et iga  abivajaja Eestis saab õigeaegset ja asjakohast tuge.“   

 

Toetuse andmise eesmärk on  parandada üldhooldusteenusel olevate  dementsusega inimeste turvalisust, suurendada üldhooldusteenuse pakkujate  võimekust osutada dementsusega inimestele teenust ning soodustada  dementsusega inimestele mõeldud spetsiaalsete abivahendite kasutamist.  Toetatakse kohanduste tegemisest tingitud kulusid, nagu näiteks  projekteerimiskulud, sealhulgas ehitus-, sise- või maastikuarhitektuurialased  tööd. Lisaks ka ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulusid ning dementsusega  inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli, seadmete ja inventari  soetamist või paigaldamist. Samuti toetatakse erinevate abitehnoloogiate  soetamist, näiteks GPS-aed ja kukkumisandurid. „Hooldekodud on varasemalt  suunanud tähelepanu sellele, et töös dementsusega inimestega ilmneb  sagedamini murekohti, kuna puudub füüsiline keskkond,

mis toetaks nii abivajajat  kui lihtsustaks ka hooldaja tööd,“ ütles Iva.

 

Toetuse tingimuste ja hindamismetoodika väljatöötamisel võeti aluseks MTÜ Elu Dementsusega koostatud ekspertanalüüs. Toetuse maksimaalne osakaal projekti kogumaksumusest on 85%, toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta on 100 000 eurot, millele lisandub omaosalus. Voor on avatud kolm kuud.

 

Muu hulgas on kohalikel omavalitsustel võimalik 21. jaanuarini 2019 taotleda riigilt rahalist toetust ka olemasolevate hooldekodude energiatõhusaks muutmiseks, sealhulgas uute, liginullenergiahoonetes tegutsevate hooldekodude ehitamiseks. Kokku on eelarves selleks ette nähtud ligi 9,5 miljonit eurot.

 

Lisainfo: https://www.sm.ee/et/uritus/hoolekandeasutustele-avaneb-dementsusega-inimeste-teenusekohtade-kohandamiseks-taotlusvoor

Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
Hooldekodud saavad dementsusega inimeste teenusekohtade kohandamiseks taotleda toetust
Hooldekodud saavad dementsusega inimeste teenusekohtade kohandamiseks taotleda toetust
Hooldekodud saavad dementsusega inimeste teenusekohtade kohandamiseks taotleda toetust
Hooldekodud saavad dementsusega inimeste teenusekohtade kohandamiseks taotleda toetust

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Hooldekodud saavad dementsusega inimeste

Hooldekodud saavad dementsusega inimeste

„Dementsusega inimestele ei pruugi hooldekodu füüsiline keskkond olla alati sobilik,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva „Hooldekodudel on riigi toel võimalik kohandada oma ruume selliselt, et need oleksid dementsusega inimestele turvalised, hubased ja toetaksid inimese igapäevast toimetulekut ning aitaksid säilitada nende elukvaliteeti Tänasest on avatud taotlusvoor, mille eesmärk on üldhooldusteenusel olevate dementsusega inimeste turvalisuse, igapäevase toimetuleku ja heaolu parandamine. Hooldekodudel on võimalik kohandada nii olemasolevaid teenusekohti kui võtta üldhooldusteenuse pakkumiseks kasutusele muid ruume, mis vastaksid dementsusega inimeste vajadustele. Taotlusvooruks on riigieelarvest ette nähtud 1,5 miljonit eurot.

Hooldekodud saavad dementsusega inimeste teenusekohtade kohandamiseks taotleda toetust

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused