Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
com/Helpific/ HELPIFIC meeskond HELPIFIC AITAB AIDATA
Samavõrd vedamine on ka mtü webilehe tegemine kvaliteetselt ja teda ma usaldan. Paljud on tähelepanu juhtinud kodulehe uuendamine firmadele veelgi sisukamates väljaannetes sisukuse poolest lihtsamat sorti veebilehtede valmistamine pikemalt suurema külastatavusega lihtsa veebilehtede valmistamine mõistlikult mõnevõrra lähemalt tohutult edasiarendatud soodsa veebilehe tegemine optimeeritult siis valmis. zero base cad

HELPIFIC AITAB AIDATA

KÜSIMUSED: Vaimupuu VASTUSED: Keiu Roosimägi, jurist ja ettevõtja FOTO: erakogu, aprill 2016
HELPIFIC AITAB AIDATA
Keiu Roosimägi, jurist ja ettevõtja

MIS ON HELPIFIC JA KUIDAS SEE SÜNDIS?
Helpific viib kokku abivajajad ja abipakkujad. Olen Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu esinaine ja näinud, kui suures hädas on erivajadusega inimesed isikliku abistaja leidmisega. Pole saladus, et riik ja kohalikud omavalitsused on raskustes oluliste iseseisvat elu edendavate teenuste pakkumisega erivajadustega inimestele, kuid samas on olemas kogukonnad, kelle abil saaks olukorda parandada. Nii tuli mõte hakata pakkuma ühingu liikmetele abi vabatahtlikke kaasates. 2014. aasta sügisel kohtusin Annika Amenbergiga, kes on pikaaegne Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu vabatahtlik. Ta rääkis, et vabatahtlikus tegevuses osalemine polegi lihtne: soovitakse pakkuda abi, kuid ei soovita võtta pikaajalisi kohustusi, samuti ei osata leida abivajajaid. Siit koorus välja „inimeselt inimesele“ abistamise mõte, mis aktiveeriks kogukondi ning annaks mõlemale poolele hea tunde – üks saaks abi kiirelt ja mugavalt ning teine anda oma panuse temale sobival viisil ja ajal.


KUI SUUR ON TEIE MEESKOND?
Helpificu meeskond koosneb viiest tiimijuhist, kes vastutavad projekti juhtimise, õigus- ja finantsküsimuste, turunduse, kliendisuhete, rahvusvahelistumise ja IT eest. Peale minu ja Annika kuuluvad meeskonda Tallinna Ülikooli sotsiaalpoliitika õppejõud Zsolt Bugarszki, pikalt personalivaldkonnas tegutsenud Triin Üksvärav ja IT-valdkonna spetsialist Anton Anikin. Meile on toeks Jüri Lehtmets ja Tom Rüütel – noored erivajadusega mehed, kes on eeskujuks paljudele. Meeskonna mentoriks on Estonian Business Angels Network (EstBAN) liige ja Telegrupp AS juhatuse esimees Ivo Remmelg. Tänaseks on meiega üle kahekümne vabatahtliku ja praktikandi, paljud neist on rahvusvahelised vabatahtlikud. Ka meie kaasmaalased tunnevad abistamise vastu suurt huvi. Eestis on suur puudus sotsiaalvaldkonna vabatahtlikest ja võimalusest abistada siis, kui see on võimalik.
Meie vabatahtlikel ei ole spetsiaalset väljaõpet. Kõige olulisem on inimese tahe panustada, tema väärtushinnangud ja koostöö tegemise soov. Muidugi püüame pakkuda vabatahtlikele nii palju kui võimalik: nad on oodatud kõikidele meie koosolekutele, ühistele üritustele, sisekoolitustele ja konverentsidele. Kui teha õiget asja, tulevad inimesed ise ja pakuvad võimalusi ning lahendusi, mis aitavad meil kasvada ja olla paremad.


KUI PALJU VABATAHTLIKKE ABISTAJAD ON TULNUD ABISTAMA JA MILLINE ON OLNUD TAGASISIDE?
Helpificu kaudu on aidanud puudega inimesi juba üle 100 abistaja. Tagasiside on olnud positiivne, abistajatele meeldib just see, kui lihtne on teisi aidata. Abivajajad on rahul, et nad leidsid kiiresti abi ja said lahendada ka sellised probleemid, millele nad juba käega olid löönud. Osa inimesi on jäänud ka edaspidi omavahel suhtlema ning saanud sõpradeks – selle üle on meil väga hea meel.


KAS HELPIFIC ON MÕELDUD AINULT LIIKUMISPUUDEGA INIMESTELE VÕI SAAVAD TEENUSEID KASUTADA KA NÄITEKS VAIMUPUUDEGA INIMESED?
Helpificus ei tehta mitte mingisugust vahet, millise erivajadusega on tegemist. Samuti võib olla erivajadus näiteks ajutine – kellelgi on just pandud käsi kipsi ja ta vajab abi. Meie platvormile on postitanud ka lapseootel naine. Olen ka ise postitanud – vajasin abi elektripistiku kordategemisel. Kõige parem asja juures on see, et abistada saavad ka erivajadusega inimesed. Ei ole nii, et erivajadusega inimesed on ainult passiivsed abisaajad. Meil kõigil on võimalik milleski abi pakkuda ning on midagi, milles me abi vajame.


MILLEGA HELPIFIC VEEL TEGELEB?
Väga oluline on muuta organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, jätkusuutlikuks. Peame muutma inimeste mõtlemist – ka ühiskondlikke projekte tuleb teha nii, et mitte ei vea ots-otsaga kokku, vaid kõik, kes teevad oma tööd suure südamega, saavad seda teha põhitööna ja selle eest normaalset tasu. Samuti peame jõudma sinnamaani, kus sotsiaalne ettevõte ühelt poolt lahendab ära mõne ühiskondliku või sotsiaalse probleemi, kuid samal ajal meelitab selline ettevõte või organisatsioon ligi investoreid, teenib tulu ning rahuldab ka investori vajadused. Selleks vajame uusi mudeleid ja ennekõike värsket mõtlemist.
Helpific on muutmas senist sotsiaalhoolekandesüsteemi. See tähendab, et on vaja sisse viia ka õigusaktides sisse muudatused, et puuetega inimesed ei jääks ühiskonnaelust kõrvale ning saaksid iseseisvalt ja autonoomselt otsustada, millist abi nad tegelikult vajavad ja millises mahus, kuidas toimub selle eest tasumine, kes võib olla teenuseosutaja ja muud sellist. See tähendab ka seda, et ollakse vaba hankelepingutest ja monopoolsest seisundist, kus teenust osutab üks kallimaid pakkujaid ning teenuse osutamine on riigile suur kulu.


KAS TEIE TÖÖS TULEB ETTE KA PROBLEEME?
Abistamise juures on ehk kõige teravam küsimus, kuidas muuta abivajajate endi harjumusi, sest tihti ollakse liigselt sõltuvad lähedaste abist. Nii mõnegi abivajaja ja ka lähedase jaoks võib võõra inimese abi kasutamine olla uudne ja hirmutav kogemus, kuid usume, et järjepidevalt tegutsedes usaldus tõuseb ja hirm kaob.
Abistajate avatuse panevad kahtlemata proovile olukorrad, kus suure abivajadusega isikud vajavad rohkem abi kui harjumuspärane või ilmnevad ootamatud olukorrad, mida kuulutuses pole mainitud. Näiteks juhul, kui ollakse valmis olema saatjaks mõnel teatrietendusel, kuid ei olda valmis olema abiks tualetitoimingutel. Abivajaja jaoks võib see olla üks peamisi põhjuseid, miks üldse saatjat teatrisse vajatakse, kuid pole seda juletud või meelde tulnud kuulutuses mainida.


KUIDAS VÕIKSID KOHALIKUD OMAVALITSUSED ABIKS OLLA?
Kõige tähtsam on, et kohalik omavalitsus oleks avatud mõtlemisega ja mõistaks, et Helpific ei too lisatööd, vaid on võrdse ja olulise partnerina neile abiks. Kohalikult omavalitsuselt nõuab vabatahtlike kaasamine nii abistamisse kui teenuste arendamisse kahtlemata avatust ja valmidust ajada asju teistmoodi kui seni. Tuleb mõista, et vabatahtlikud pole tasuta tööjõud, kelle abiga oma kulusid optimeerida. Vabatahtlik ei pea oma tegevusele peale maksma, abistamisega seotud kulud peaksid olema kaetud. Ehk luua võimalus, et oma abi saaks pakkuda nii vabatahtlikult kui ka tasuliselt? Helpificist võikski kujuneda keskkond, mille abil omavalitsused seda tulevikus tõepoolest teha saaksid.


KUS ON TEIE TEENUSED ON KÄTTESAADAVAD?
Helpific on kättesaadav üle Eesti. Samuti on meie koduleht täna 12 keeles. Helpificus me tegelikult tegeleme uue mõtteviisi ja harjumuse juurutamisega, kogukondlike ressursside mobiliseerimisega. Erivajadustega inimesed veel veidi pelgavad abi küsida, on vaja aidata neil see sein ületada. See, et abi vajatakse ja see, et soovitakse abi pakkuda, selles pole enam kahtlusi. Seda on tõestanud läbiviidud küsitlused ja uuringud, personaalsed kohtumised mõlema poolega ning töö erivajadustega inimestega.


MILLINE VÕIKS OLLA TULEVIK 10 AASTA PÄRAST?
Ma soovin, et üksteise abistamine ja Helpificu kasutamine muutub samasuguseks harjumuseks, nagu me täna kasutame Facebooki, ja abi tellimine ning abi pakkumine on sama mugav kui läbi mobiili takso tellimine. Tegelikult on ju tegemist suure globaalse kogukonnaga, kus me kõik oleme ühendatud ja üksteise jaoks olemas. See saab olema midagi loomulikku ja lihtsat.

 

Viimase aja projekt:

Vahemikus mai 2015 kuni aprill 2017 viime läbi projekti “Positiivse suhtumise arendamine - edu vaimse tervise probleemidega noorte tööturule integreerumisel#. Projekti eesmärk on viia kokku vaimse tervise häirega noored, tööandjad ja kogukonna liikmed. Projekti käigus toimuvad kohtumised ning koolitused nii Eestis kui Soomes. Lisaks viiakse läbi meediakampaania, et vähendada vaimse tervise probleemidega seotud häbi.
Projekti partnerid on Arcada Ülikool (Soome) ja Tallinna Ülikool (Eesti). Eestis on Tallinna Ülikool kaasanud ka kaks peamist partnerit: Tallinna Vaimse Tervise Keskus ja Helpific MTÜ.

Rohkem infot leiab leheküljelt:https://helpific.com/et

Helpific Facebookis: https://www.facebook.com/Helpific/

HELPIFIC AITAB AIDATA
HELPIFIC meeskond
Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
HELPIFIC AITAB AIDATA
HELPIFIC AITAB AIDATA
HELPIFIC AITAB AIDATA
HELPIFIC AITAB AIDATA

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

HELPIFIC AITAB AIDATA

HELPIFIC AITAB AIDATA

Keiu Roosimägi, jurist ja ettevõtja MIS ON HELPIFIC JA KUIDAS SEE SÜNDIS? Helpific viib kokku abivajajad ja abipakkujad Olen Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu esinaine ja näinud, kui suures hädas on erivajadusega inimesed isikliku abistaja leidmisega

HELPIFIC AITAB AIDATA

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused