Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Erihoolekande teenusekohtade kaasajastamise II voorus esitati sotsiaalministeeriumile õigeaegselt 30 taotlust: kolm taotlust teenusekohtade reorganiseerimiseks ning 27 taotlust uute kohtade loomiseks. Taotlusi sai esitada 24. jaanuarini. Planeeritud kohti taotlustes Harju maakond 186 Hiiu maakond 20 Ida-Viru maakond 69 Järva maakond 10 Lääne maakond 30 Lääne-Viru maakond 30 Pärnu maakond 105 Saare maakond 60 Tartu maakond 117 Valga maakond 85 Viljandi maakond 90 Võru maakond 38 KOKKU 840 Erihoolekande teenusekohtade kaasajastamiseks laekus 30 taotlust
Miks mitte ka arusaadava kodulehtede arendamine kiiresti on samuti tulevikkuvaatav. Hoolsalt käsitööna suurema veebilehe koostamine seda parem on tulemus põnevalt uus veebilehe koostamine vaata lähemalt vormi ja raamistiku mtü veebilehtede valmistamine kaasaegselt on samavõrd toimetatav sisukuse poolest kodulehe valmistamine on samuti kaasaegne. zero base cad

Erihoolekande teenusekohtade kaasajastamiseks laekus 30 taotlust

Jaanuar 2018

Erihoolekande teenusekohtade kaasajastamise II voorus esitati sotsiaalministeeriumile õigeaegselt 30 taotlust: kolm taotlust teenusekohtade reorganiseerimiseks ning 27 taotlust uute kohtade loomiseks. Taotlusi sai esitada 24. jaanuarini.

Erihoolekande teenusekohtade kaasajastamiseks laekus 30 taotlust

„Erihoolekande kaasajastamisega loome psüühika- ja intellektihäirega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning toetame nende võimalikult iseseisvat hakkamasaamist,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „See on üks olulisemaid sotsiaalvaldkonna reforme, millega toetame inimeste aktiivsust ja võrdväärset osalemist ühiskonnaelus – anname neile võimaluse oma lähedastega rohkem suhelda, ennast teostada, olla aktiivsed ning leida endale sobiv rakendus. Kogukonnapõhiste teenusekohtade loomisega saavad inimesed, kes on seni elanud oma perekondade hoole all, edaspidi paindlikuma teenuse. See vabastab perekonnaliikmed ülemäärasest hoolduskoormusest ja võimaldab neil minna tööle ning osaleda ühiskonnaelus.  Kohalike omavalitsuse ja kogukondade poolt pakutavad teenused on siinkohal olulise tähtsusega.“

 

Uute teenusekohtade loomiseks on taotletud 11,9 miljonit eurot, millele lisandab omafinantseering 3,54 miljonit eurot. Kokku soovitakse luua 686 uut teenusekohta.

 

Teenusekohtade reorganiseerimiseks on taotletud 6,55 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahendeid, millele lisandub riiklik kaasfinantseering 1,16 miljonit eurot ning 0,45 miljonit eurot omafinantseering. Taotlustega on kokku kavandatud reorganiseerida 154 teenusekohta.

 

Erihoolekande kaasajastamise teise taotlusvooru jaoks on ette nähtud 11 843 285 eurot ERF vahendeid, millele lisandub omaosalus.

 

Rahandusministeerium kontrollib järgnevate nädalate jooksul projektide vastavust nõuetele ning vajadusel palub taotluste parandamiseks täpsustusi. Edasi suunatakse projektid valikukomisjoni, kes hakkab projekte hindama ning moodustab koondhinnete alusel projektide nimekirja. Vastavalt hindamise tulemustele ja ERF vahendite eelarvele koostab Rahandusministeerium taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse. Lõplikud tulemused selguvad maikuuks.

 

Esitatud taotluste maakondlik jagunemine (ESIALGNE).

 

 

Planeeritud kohti taotlustes

Harju maakond

186

Hiiu maakond

20

Ida-Viru maakond

69

Järva maakond

10

Lääne maakond

30

Lääne-Viru maakond

30

Pärnu maakond

105

Saare maakond

60

Tartu maakond

117

Valga maakond

85

Viljandi maakond

90

Võru maakond

38

KOKKU

840

Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
Erihoolekande teenusekohtade kaasajastamiseks laekus 30 taotlust
Erihoolekande teenusekohtade kaasajastamiseks laekus 30 taotlust
Erihoolekande teenusekohtade kaasajastamiseks laekus 30 taotlust
Erihoolekande teenusekohtade kaasajastamiseks laekus 30 taotlust

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Erihoolekande teenusekohtade kaasajastamiseks laekus

Erihoolekande teenusekohtade kaasajastamiseks laekus

„Erihoolekande kaasajastamisega loome psüühika- ja intellektihäirega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning toetame nende võimalikult iseseisvat hakkamasaamist,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva „See on üks olulisemaid sotsiaalvaldkonna reforme, millega toetame inimeste aktiivsust ja võrdväärset osalemist ühiskonnaelus – anname neile võimaluse oma lähedastega rohkem suhelda, ennast teostada, olla aktiivsed ning leida endale sobiv rakendus Erihoolekande teenusekohtade kaasajastamise II voorus esitati sotsiaalministeeriumile õigeaegselt 30 taotlust: kolm taotlust teenusekohtade reorganiseerimiseks ning 27 taotlust uute kohtade loomiseks. Taotlusi sai esitada 24. jaanuarini.

Erihoolekande teenusekohtade kaasajastamiseks laekus 30 taotlust

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused