Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile kaks määruse eelnõu, millega suunatakse järgmisest aastast täiendavaid vahendeid nii erihoolekandesse kui ka rehabilitatsiooniteenustesse. Lisainfo eelnõude infosüsteemis: erihoolekanne / rehabilitatsioon Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste rahastus kasvab
Kui soovid laabuvat ilusa kodulehe loomine kohe ära teha. Teadlikult võttes on kodulehtede valmistamine firmadele suudab pakkuda sisukuse poolest uus veebilehtede loomine kaasaegselt firma kodulehtede tegemine mõistlikult teadmiste poolest kodulehe valmistamine firmadele uudse lahendusega ning kui on netilehe tegemine asjatundjatelt millel on palju funktsioone. zero base cad

Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste rahastus kasvab

November 2018

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile kaks määruse eelnõu, millega suunatakse järgmisest aastast täiendavaid vahendeid nii erihoolekandesse kui ka rehabilitatsiooniteenustesse.

 

 

Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste rahastus kasvab

Lisavahenditega suurendatakse enamiku erihoolekandeteenuste rahastust,

et teenuseosutajad oleksid võimelised pakkuma inimestele kvaliteetset teenust ja leidma endale kvalifitseeritud töötajaid. „Seda raha on teenuseosutajatel võimalik kasutada eelkõige palkade tõstmiseks,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Teenuseid pakkuvad asutused on meie poole korduvalt pöördunud sooviga leida lahendus tegevusjuhendajate madalate töötasudega seotud probleemidele. Tõstame teenuste hindasid, et asutustel oleksid paremad võimalused hoida ja leida endale kvalifitseeritud töötajaid. Saime suvel riigi eelarvestrateegia  läbirääkimistel kindlustunde, et erihoolekandeteenuse baasrahastus järgnevatel  aastatel kasvab. Juba sel aastal suunasime teenuste rahastamiseks täiendavalt  1,2 miljonit eurot.“

 

Eelnõuga luuakse ka uus ööpäevaringne erihooldusteenus autismispektriga  raske või sügava puudega täisealistele inimestele, kellel on keeruline käitumine  ja vajavad oma terviseseisundist tuleneva käitumise eripära tõttu pidevat  järelevalvet koos ööpäevaringse majutuse ja toitlustusega. 

 

„Siiani on autismispektriga raske või sügava puudega inimesed saanud mõnda  muud erihoolekandeteenust, mis ei vasta nende vajadustele. Uue teenuse  loomisega tagatakse, et inimene hakkab saama sellist teenust, mida ta oma  erivajadusest tulenevalt vajab,“ ütles minister Iva.

 

Erihoolekandeteenused on mõeldud psüühikahäirega inimestele, kes vajavad  igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet. Erihoolekandes  töötas 2017. aasta andmetel 1563 inimest, sh 1442 tegevusjuhendajat, kes  tegelesid vahetult abivajajaga. Kokku on erihoolekandes täidetud 7094  teenuskohta, sh toetavatel teenustel 4612, ööpäevaringsel hooldusel 2443 kohta  ja 2018. aastal lisandunud päeva- ja nädalahoiuteenusel 39 kohta.

 

Rehabilitatsiooniteenuste parem rahastus tõstab riigi poolt tasustavate teenuste  hindu ja annab teenusepakkujatele võimaluse maksta töötajatele paremat palka. 

  

„Läksime riigieelarve kõnelustele eesmärgiga saada valdkonda piisavalt  lisavahendeid, mis võimaldaks kõiki teenuse hindu tõsta ca 20%,“ ütles minister  Iva. „Sinna sisse on arvestatud ka vahendid palgatõusuks – spetsialistide puudus  on kujunenud ka rehabilitatsiooniteenuse valdkonnas oluliseks probleemiks. Soovime anda teenusepakkujatele võimaluse püsida konkurentsis ja seeläbi parandada ka teenuse kättesaadavust.“

 

Rehabilitatsiooniteenus on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. Selle abil on võimalik inimesel ja tema lähedastel õppida, kuidas saada igapäevaselt hakkama erivajadusega. Rehabilitatsiooniteenus sisaldab endas mitmeid erinevaid teenused, mida inimesele – vastavalt tema vajadustele – pakutakse (näiteks tegevusterapeudi teenus, psühholoogi teenus, kogemusnõustaja teenus jpm). Sotsiaalkindlustusameti andmetel sai 2017. aastal rehabilitatsiooniteenust umbes 15 800 inimest.

 

Lisainfo eelnõude infosüsteemis: erihoolekanne / rehabilitatsioon

 

Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste rahastus kasvab
Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste rahastus kasvab
Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste rahastus kasvab
Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste rahastus kasvab

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste rahastus

Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste rahastus

Lisavahenditega suurendatakse enamiku erihoolekandeteenuste rahastust, et teenuseosutajad oleksid võimelised pakkuma inimestele kvaliteetset teenust ja leidma endale kvalifitseeritud töötajaid „Seda raha on teenuseosutajatel võimalik kasutada eelkõige palkade tõstmiseks,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile kaks määruse eelnõu, millega suunatakse järgmisest aastast täiendavaid vahendeid nii erihoolekandesse kui ka rehabilitatsiooniteenustesse.

Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste rahastus kasvab

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused