Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Kui teie ei vali, siis valituks osutuvad need, keda valivad teised! EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND
Õigel hetkel planeerides asjalik kodulehtede tegemine sest nüüd on konkreetne aadress. Mõistusega võttes on veebilehe valmistus kvaliteetselt siis alusta aegsasti juurde netilehtede tegemine www.aara.ee vormi ja raamistiku netilehe tegemine kaasaegselt samavõrd suure kasuteguriga aga lisavõimalustega veebilehe koostamine kiiresti maksimaalselt kestvate tulemustega. zero base cad

EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND

Helmen Kütt Viljandi, oktoober 2017
EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND
Helmen Kütt

Sotsiaaldemokraatlik Erakond läheb oma nimekirjaga kohalikele valimistele pea kõigis suuremates linnades ja ka väga paljudes valdades, mistõttu puuetega inimestele või nende hooldajatele suunatud lubadused valimisprogrammides sajaprotsendiliselt ei kattu ja lähtuvad kohalikest oludest ehk seni tehtust või siis tegemist vajavast.  Rõhuasetused võivad mõneti erineda, kuna erinevad on ka omavalitsuste eelarvelised võimalused. On selge, et mitmed probleemid on lahendatavad riigi ning omavalitsuste koostöös. Parem tervishoiu rahastamine ja seeläbi lühemad ravijärjekorrad on ju see, mida ootavad ja vajavad kõik abivajajad. Tänane valitsus on võtnud koalitsioonileppega selge suuna omaste hooldajate koormuse vähendamisele. Sotsiaalministeerium on pakkunud välja ka konkreetsed ettepanekud, mida valitsus septembri keskel arutas ja mille elluviimise eest ma nii riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehena kui omastehooldajate toetusrühma esimehena kindlasti seisan. On põhjust rõõmu tunda selle üle, et valitsus kiitis äsja heaks hooldajate koormuse esmase vähendamise ettepanekud aastateks 2018-2021. Kõige olulisem on siin see, et riik hakkab pakkuma päeva- ja nädalahoiu teenust  ning laiendama teenuseid suure hooldusvajadusega inimestele. Kahtlemata kergendab see oluliselt pereliikmete ränka koormat ja lubab paljudel neist edaspidi tööl käia ja koduseinte vahelt välja saada. Samuti on kavas seada siis tasustatud hoolduspuhkus sügava puudega isiku töötavale pereliikmele. Sotsiaalkomisjon asub arutama ka Eesti Koostöö Kogu algatatud uue eakuse rahvakogu ettepanekut hoolduskindlustuse loomisest, mis kogus enam kui 1000 allkirja ja näeb ette integreeritud hooldussüsteemi loomist. 

Nüüd siis sotsiaaldemokraatide üldisest põhimõttest, millega minnakse valmistele nii linnades kui valdades:

Sotsiaaldemokraatlik omavalitsus on midagi, mis on inimeste enda oma, mis tegutseb inimeste jaoks ja inimeste huvides. Selline omavalitsus kaasab, hoolib ja pakub võimalusi. See on võimaluste linn, võimaluste vald. Iga inimene loeb ja on oluline.

 

Kuna ise kandideerin Viljandi linnas, siis toon vaid mõned SDE lubadused Viljandi linna valimisprogrammist: Kohe alguses pean aga täpsustama, et valimisprogramm ja –lubadused on mõeldud kõigile. On ju erivajadustega inimesed pojad-tütred, emad-isad, vanaemad-vanaisad ehk meie inimesed. Toon lihtsalt välja mõned spetsiifilisemad lubadused, mis pakuvad rohkem huvi just Teie poolt esitatud küsimuste valguses:

 

Tagame, et hariduslike erivajadustega noortele jääb Viljandisse oma kool, mis toetakse nende õpihuvi ja individuaalset arengut nende eripärasid arvestavas keskkonnas. Tugispetsialistid peavad olema kättesaadavad kõikidele neid vajavatele lastele koolides ja lasteaedades. Kergendame omastehooldajate tööd luues uusi teenuseid. Suurendame linna poolt makstavat hooldajatoetust. Viime sisse hooldajate registri. Loome päevahoiu teenuse dementsetele eakatele, et kergendada omastehooldajate olukorda. Linna tänavad, kõnniteed ja ülekäigurajad peavad olema kasutatavad ka liikumisraskustega inimestele. Regulaarsed linnaelanike rahulolu-uuringud ja avalikud kohtumised linnakodanikega ning seal toodud probleemide arvestamine ja lahendamine. Koostöö Viljandi linna ettevõtjatega (oluline just Teie viienda küsimuse kontekstis, sest töökohad ja nende kohandamine, kohaliku invatransporditeenuse tagamine ja linna poolt võimaluste loomine tagab ka selle, et inimesed saavad tööle. Ka kodude kohandamine on siin võtmetähtsusega). Väärtustame elukestvat õpet ja otsime selle avardamisvõimalusi meie linnas. Säilitame täiskasvanuile gümnaasiumihariduse andmise Viljandis. Muudame linna tegevustoetuste ja stipendiumite taotlemise arusaadavamaks ja põhimõtted selgemaks.(Selgituseks: Viljandi linnas on linna eelarvest Puuetega Inimeste Koja ja paljude teiste erivajadustega inimeste esindusorganisatsioonide toetamine olnud hea tava juba 1994. aastast alates.)

Kahjuks on ruumipuudus see, mis ei võimalda tuua välja lubadusi sotsiaaldemokraatide valmisprogrammidest linnades nagu Tallinn, Tartu, Kuressaare ja paljude teiste aga ka näiteks valdade nagu Viljandimaal Mulgi vald programmidest. Sellepärast kutsungi ma üle Eesti erinevates omavalitsustes elavaid inimesi hoolega lugema erakondade ja valimisliitude valimisprogramme ja osalema debattidel. Küsige kandideerijailt, mida nad teevad tänasest teisiti, kuidas tagavad võrdsed võimalused ja juurdepääsu nii füüsilise kui ka juurdepääsu infole.

 

Lõpetuseks. Kõige tähtsam on see, et minge kõik kindlasti 15. oktoobril valima. Valige neid inimesi, keda te usaldate ja kes lubatu ka ellu suudavad viia. Kui teie ei vali, siis valituks osutuvad need, keda valivad teised!

Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND
EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND
EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND
EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND

EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND

Helmen Kütt Sotsiaaldemokraatlik Erakond läheb oma nimekirjaga kohalikele valimistele pea kõigis suuremates linnades ja ka väga paljudes valdades, mistõttu puuetega inimestele või nende hooldajatele suunatud lubadused valimisprogrammides sajaprotsendiliselt ei kattu ja lähtuvad kohalikest oludest ehk seni tehtust või siis tegemist vajavast Rõhuasetused võivad mõneti erineda, kuna erinevad on ka omavalitsuste eelarvelised võimalused

EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused